Indonesian
Tuesday 19th of December 2017
code: 82405
5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah asSyahadah Sayidah Ruqayah as

Ruqayah Khatun atau Fathimah binti al-Husein yang lebih dikenal dengan Fathimah Shaghirah, anak perempuan paling kecil Imam Husein as dari ibu Ummu Ishaq binti Thalhah atau Shah Zanan. Sekaitan dengan usia beliau ketika gugur syahid ada yang menyebut 3, 4, 5 dan 7 tahun. Imam Husein as sangat menyayanginya dan Ruqayah juga sangat dekat dengan ayahnya.

Ruqayah as bersama ayah, saudara, paman dan keluarga Nabi Muhammad Saw pergi ke Karbala. Setelah syahadah Imam Husein as dan para sahabatnya, Ruqayah as bersama keluarga Imam Husein as dan rombongan ditawan oleh pasukan Yazid. Mereka digiring dari Kufah hingga Syam.

Selama di Syam, Ruqayah as setiap harinya menangis karena ditinggal ayahnya dan senantisa mencari ayahnya. Banyak yang menukil bahwa ketika berada di sebuah tempat  reruntuhan di Syam, Ruqayah as melihat kepala ayahnya dan berbicara dengannya. Setelah itu beliau mencium biri ayahnya dan pingsan akibat terlalu banyak menangis. Ketika orang di sekelilingnya berusaha menggerakkannya, mereka menemukannya telah meninggal pada 5 Shafar 61 Hs.

Kini, makam suci Ruqayah di Damaskus, Suriah menjadi tempat ziarah Syiah. Makam suci ini terletak 300 meter Timur Laut masjid Amawi.

user comment
 

latest article

  Hadis Ghadir Khum
  Benarkah Imamah tidak dibahas oleh Al-Qur’an?
  Harta Karun itu Bernama "Hikmah"
  Amalan harian bulan Rajab
  Ketika Liang Kubur Berbicara
  Doa Nadi Ali dan kegunaannya
  Dzikir, Solusi Dahsyat yang Sepi Peminat
  Kisah Sayyidina Ali ra dan 3 Orang Yahudi Tentang Ashabul Kahfi
  Jarak Antara Kebenaran dan Kebatilan
  Imam Ali Menjemput Kesyahidan