Indonesian
Monday 19th of February 2018
code: 82235

Pelajaran Tawadhu dari Imam As-sajjad

Pelajaran Tawadhu dari Imam As-sajjad

Seseorang dengan wajah sedih dan hati yang penuh luka mendatangi Imam Zainul Abidin as dan berkata dengan bahasa keluhan, “Aku merasa sakit hati kepada orang-orang yang aku perlakukan dengan baik, tapi mereka menzalimi aku dan tidak menghargai kebaikan-kebaikanku.”
Imam Sajjad as berkata, “Bila engkau ingin bebas dari masalah ini, pertama jagalah mulutmu dan jangan ceritakan segalanya kepada siapa saja. Setelah itu, anggaplah semua orang muslim sebagai keluargamu sendiri. Yakni orang yang lebih tua darimu anggaplah sebagai ayahmu dan orang yang lebih kecil darimu anggaplah sebagai anakmu dan orang yang sebaya denganmu anggaplah sebagai saudaramu. Dengan demikian, engkau tidak akan sakit hati akan tingkah laku dan ucapan mereka, sebagaimana engkau tidak akan sakit hati dari anggota keluargamu.”
Kemudian beliau melanjutkan, “Setiap kali engkau menganggap dirimu lebih baik dari orang muslim lainnya, karena godaan dan waswas setan, maka bila orang itu lebih tua darimu, katakan pada dirimu, bagaimana mungkin aku lebih baik dari dia, sementara dia lebih tua, tentu saja amal kebaikannya lebih banyak dariku. Bila orang itu lebih kecil darimu, katakan pada dirimu, karena aku lebih tua darinya, tentu aku lebih banyak berdosa daripada dia. Bila usianya sebaya denganmu, maka katakan pada dirimu, aku yakin pada perbuatan dosaku, sementara terkait perbuatan dosanya aku ragu. Untuk itu, dia lebih baik dariku. Karena aku yakin akan perbuatan dosaku, sementara aku tidak tahu akan perbuatan dosanya.
Bila engkau melihat orang lain menghormatimu, anggaplah bahwa dirimu bukan orang yang layak mendapatkan penghormatan ini. Tapi katakan pada dirimu, penghormatan mereka dengan alasan karena menghormati orang lain adalah perbuatan yang baik. Dan setiap kali engkau melihat mereka tidak peduli padamu, katakan pada dirimu, sikap ini alasannya karena dosa dan kesalahan yang aku lakukan terhadap mereka.
Lelaki ini  tidak berbicara apa-apa karena selain dia merasa takjub pada ucapan Imam as, dia juga telah mendapatkan ketenangan. Namun Imam Sajjad mengakhiri ucapannya demikian, “Bila engkau menjaga aturan ini, maka teman-temanmu akan banyak dan musuhmu sedikit. Bila mereka berbuat baik padamu, engkau akan senang, dan bila mereka berbuat buruk terhadapmu, engkau tidak akan sakit hati.”

latest article

  Sekiranya Tiada Zainab....
  Wanita dalam Perspektif Fathimah az-Zahra as
  Ayat Tathir, Dalil Kesucian Ahlulbayt As
  Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia
  Apakah Kita akan Dibakar di Neraka?
  Dialog Fatimah as dengan Abu Bakar; Mengungkap kebohongan sebuah hadis politik
  Dialog Sayyidah Fatimah as dan Abu Bakar; Menyoal Kebenaran Hadis Politik
  Apa yang Diinginkan Allah dari Manusia? (Bag 2)
  Semua Di Hadapan Amirul Mukminin Sejajar
  Meninggalkan dunia tidak selalu benar

user comment