Indonesian
Saturday 20th of January 2018
code: 82161

Menarik Perhatian Orang dengan Akhak Mulia

Menarik Perhatian Orang dengan Akhak MuliaImam Shadiq as menukil dari Rasulullah Saw, "Kalian tidak punya potensi untuk menarik perhatian dan membangun hubungan dengan seluruh manusia lewat harta. Kalian tidak dapat melakukannya dengan kekayaan. Tapi ada saru sarana untuk menarik perhatian mayoritas manusia kepada kalian. Apa itu? Akhlak."

Bila kalian bersikap rendah hati, bila kalian bersikap jujur dan tidak melakukan perbuatan merusak, bila kalian orang yang melakukan apa yang dikatakan, semua ini merupakan sifat yang disukai manusia, maka dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dan sifat baik ini, kalian dapat menarik perhatian dan hati manusia kepada diri kalian.

user comment
 

latest article

  Doa-doa Nabi Musa as
  Napak Tilas Kehidupan Maryam as, Ibunda Isa al-Masih as (Bagian Pertama)
  Persamaan Perempuan dan Laki-laki Dalam Perspektif Islam (Bag. 2)
  Doa Nabi Yunus as
  Doa Nabi Adam as Dan Hawa
  Doa-doa Nabi Ibrahim as
  Doa Isteri Fir’aun
  Doa Nabi Zakaria as Untuk Memohon Keturunan
  Doa Kaum Mukminin (Umat Nabi Musa as)
  Doa Bani Israel