Indonesian
Wednesday 21st of August 2019
  1694
  0
  0

Menengok Keabsahan Doa Kumail, bag 1

Menengok Keabsahan Doa Kumail, bag 1

 

Sumber :

Buku : Syarah Doa Kumail

Karya : Ayatullah Husein Ansariya

Doa Kumail adalah doa yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Ali as kepada sahabat Kumail. Kumayl bin Ziyad Nakha'i adalah sahabat pilihan Imam Ali as. Ketika Imam Ali as memerintah, (35-40H), Kumail dlantik menjadi wali kota Hait. Ia akhirnya menemui kesyahidannya pada tahun 83 hijrah dalam usia 90 tahun atas perintah Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi. Kumayl dimakamkan di suatu tempat bernama Tsaubah, yang terletak di antara Najaf al-Asyraf dan Kufah, di Iraq.

Doa ini merupakan sebuah doa yang mempunyai keutamaan tersendiri. Sebagaimana manusia yang merupakan makhluk terbaik dan paling sempurna dari semua makhluk, doa kumail juga merupakan doa terbaik dan paling sempurna dari semua doa.

Ali as menegaskan kepada Kumail bahwa doa ini mempunyai keutamaan yang besar bagi penghafal dan pembacanya. Menurut Imam Ali as, seseorang yang membaca doa ini, niscaya Allah Swt akan menyelematkannya dari kejahatan dan bencana-bencana dunia dan akhirat. Oleh karena itu Imam as menganjurkan kepada Kumail dan juga kaum muslimin untuk membacanya di setiap malam jumat dan pada acara keagamaan penting yang lainnya seperti malam nisfu sya’ban.

Dinukil dari buku syarah doa kumail, karya Ayatullah Husein Ansariyan.

  1694
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Apakah ada ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kaum Israel dan Palestina?
      Bagaimana pandangan Islam terkait dengan asuransi?
      Manakah yang lebih utama membaca al-Quran secara langsung melalui lembarannya atau melalui komputer ...
      Bagaimana pandangan para ahli tafsir terkait dengan apakah ayat Bismillah merupakan bagian surah ...
      Berapa kalikah nama Nabi Isa disebutkan dalam al-Quran?
      Apa perbedaan antara waqâr dan sakinah? Saya ingin tahu apakah terdapat ayat dan riwayat tentang ...
      Apa makna dari kesadaran diri menurut al-Qur’an?
      Apakah ada dalam al-Quran sebuah ayat yang berbicara tentang estetika dan keindahan?
      20 Pesan Imam Ali as
      Syiah di bawah naungan Imam Ali as

 
user comment