فارسی
يكشنبه 06 بهمن 1398 - الاحد 1 جمادى الثاني 1441
  842
  0
  0

معرفي اصحاب امام حسين( عليه السلام ) از زبان خود آن حضرت

معرفي اصحاب امام حسين( عليه السلام ) از زبان خود آن حضرت

امام حسین (ع) یاران و اصحاب خود را در کربلا اینگونه معرفى نمودند:
(فانی لا اعلم اصحاباً اوفى ولا خیراً من اصحابی، ولا أهل بیت أبر ولا أوصل من أهل بیتی فجزاکم الله عنی خیراً).
و امام صادق (ع) نیز در زیارتى که به صفوان جمّال تعلیم فرمودند اصحاب امام حسین (ع) را اینگونه مىستاید:
السلام علیکم یا أولیاء الله واحباءه، السلام علیکم یا اصفیاء الله واودّاءه، السلام علیکم یا أنصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا أنصار أمیر المؤمنین، السلام علیکم یا أنصار فاطمه سیده نساء العالمین، السلام علیکم یا أنصار أبی محمد الحسن بن علی الزکی الناصح، السلام علیکم یا أنصار أبی عبد الله بأبی انتم وامی طبتم وطابت الأرض التی فیها دفنتم، وفزتم فوزاً عظیماً، فیالیتنی کنت معکم فافوز معکم).
بدرستیکه یاران امام حسین (علیه السلام) بهترین ها و برگزیدگان بشریت و سرور مسلمانان بودند. برخى از ایشان صحابى رسول خدا بودند که حدیث و گفتار حضرتش را نیز شنیده و پیامبر را درک نموده بودند و برخى از ایشان از تابعین و یاران حقیقى امیرالمؤمنین على (علیه السلام) بودند ضمن اینکه به لحاظ اجتماعى نیز از رؤساى مسلمانان و شجاعان آنها و علماى است و رهبر ایشان به حساب مىآمدند.
تصمیمى که آنها درباره مرگ و زندگى گرفتند در تاریخ لشکریان اسلام بىسابقه بود در حالیکه به سوى شهادت حرکت مىنمودند که این حرکت کاملاً آگاهانه و از روى عقیده راسخ و ثبات قدم در راه ایمان و جهاد بود و نه از سر جهل و بىخبرى.
خدا به آنها جزاى خیر دهد و سلام بر آنها روزى که شهید شدند و روزى که برانگیخته خواهند شد.       ـ أبو بکر بن علی علیه السلام
ـ إبراهیم بن علی علیه السلام
ـ أبو بکر بن الحسن علیه السلام
ـ احمد بن الحسن علیه السلام
ـ إبراهیم بن الحسین علیه السلام
ـ بشر بن الحسن علیه السلام
ـ جعفر بن علی علیه السلام
ـ جعفر بن الحسین علیه السلام
ـ جعفر بن عقیل
ـ جعفر بن محمد بن عقیل
ـ حمزه بن الحسین علیه السلام
ـ زید بن الحسین علیه السلام
ـ العباس بن علی علیه السلام
ـ عبد الله الاصغر بن علی
ـ عثمان بن علی
ـ عبد الله بن علی
ـ عمر بن علی                                                                                                   
ـ علی الأکبر بن الحسین علیه السلام
ـ علی الأصغر بن الحسین علیه السلام
 ـ عبد الله بن الحسن علیه السلام
ـ عون بن عبد الله بن جعفر
ـ عبید الله بن عبدالله بن جعفر
ـ عبد الرحمن بن عقیل
ـ عبدالله بن عقیل
ـ عون بن عقیل
ـ عبد الله بن مسلم بن عقیل
ـ عون بن مسلم بن عقیل
ـ القاسم بن الحسن علیه السلام
ـ محمد الاصغر بن علی علیه السلام
ـ محمد بن العباس بن علی
ـ محمد ابن الحسین علیه السلام
ـ محمد بن عبد الله بن جعفر
ـ مسلم بن عقیل
ـ موسى بن عقیل (برادر حضرت مسلم)
ـ محمد بن مسلم بن عقیل
ـ محمد بن أبی سعید ابن عقیل
ـ إبراهیم إبن الحصین الأسدی                                                        
ـ أبو ثمامه عمرو بن کعب الصائدی
ـ أبو الحتوف الأنصاری
ـ أبو الشعثاء الکندی
ـ أبو عامر النهشلی
ـ احمد بن محمد الهاشمی
ـ الأدهم بن أمیه العبدی
ـ أسلم الترکی مولى الحسین علیه السلام
ـ اسلم بن کثیر الأزدی
ـ أمیه بن سعد الطائی
ـ أنس بن الحارث بن نبیه الکاهلی
ـ انس بن الکاهل الأسدی
ـ انیس بن معقل الأصبحی
 ـ بریر بن خضیر الهمدانی                                                                  
ـ بشر بن عمرو الحضرمی
ـ بکر بن حی التمیمی
ـ جابر بن الحارث السلمانی
ـ جابر بن الحجاج التمیمی
ـ جابر بن عروه الغفاری
ـ جبله بن علی الشیبانی
ـ جناده بن الحارث السلمانی
ـ جناده بن کعب الأنصاری
ـ جندب بن حجیر الخولانی
ـ جون مولى أبی ذر الغفاری
ـ جوین بن مالک الضبعی التمیمی
ـ الحارث بن امرئ القیس الکندی
ـ الحارث بن نبهان مولى حمزه
ـ حباب بن الحارث
ـ الحباب بن عامر الشعبی
ـ الحباب مولى عامر التمیمی
ـ حبشی بن قیس النهمی
ـ حبیب بن مظاهر الأسدی
ـ الحجاج بن بدر السعدی
ـ الحجاج بن مسروق الجعفی
ـ الحجاج بن یزید السعدی
ـ الحر بن یزید الریاحی
ـ الحلاس بن عمرو الراسبی
ـ حنظله بن اسعد الشبامی
ـ حنظله بن عمرو الشیبانی
ـ حیان بن الحارث السلمانی الأزدی
ـ خالد بن عمرو بن خالد الأزدی
ـ رافع مولى مسلم الأزدی
ـ زاهر بن عمرو الکندی مولى عمرو بن الحمق الخزاعی
ـ زهیر بن بشر الخثعمی
ـ زهیر بن سلیم العبدی الأزدی
ـ زهیر بن القین البجلی
 ـ زیاد بن عریب الصائدی                                                                                       
ـ سالم مولى بنی المدینه الکلبی
ـ سالم مولى عامر بن مسلم العبدی
ـ سعد مولى الإمام علی علیه السلام
ـ سعد مولى عمر بن خالد الصیداوی
ـ سعد ابن الحارث الانصاری
ـ سعد بن حنظله التمیمی
ـ سعید بن عبد الله الحنفی
ـ سلمان بن مضارب البجلی
ـ سلیمان بن رزین مولى الحسین علیه السلام
ـ سوّار ابن أبی حمیر الفهمی الهمدانی
ـ سوید بن عمرو بن أبی المطاع الخثعمی
ـ سیف بن الحارث بن سریع الجابری
ـ سیف بن مالک العبدی النمیری
ـ شبیب بن عبد الله النهشلی
ـ شبیب مولى الحارث الجابری
ـ شوذب مولى عابس الشاکری
ـ ضرغام بن مالک التغلبی
ـ الطرماح بن عدی
ـ عائذ بن مجمع العائذی
ـ عابس بن شبیب الشاکری
ـ عامر ابن حسان الطائی
ـ عامر بن مسلم العبدی
ـ عباد بن المهاجر الجهینی
ـ عبد الأعلى بن یزید الکلبی
ـ عبد الرحمن بن عبد الله الارحبی
ـ عبد الرحمن ابن عبد الله الیزنی
ـ عبد الرحمن بن عبد ربه الانصاری
ـ عبد الرحمن بن عروه الغفاری
ـ عبد الرحمن بن مسعود بن الحجاج التمیمی
ـ عبد الله ابن أبی بکر
ـ عبد الله بن بشر الخثعمی
ـ عبد الله بن عروه الغفاری وهمسرش أم وهب
 ـ عبد الله ابن عمیر بن جناب الکلبی
ـ عبد الله وعبید الله ابنا یزید ابن ثبیت العبدی (أو ابنا زید البصری)
ـ عبد الله بن یقطر
ـ عقبه ابن سمعان
ـ عقبه بن الصلت الجهنی
ـ علی بن مظاهر
ـ عمار بن أبی سلامه الهمدانی
ـ عمار بن حسان الطائی
ـ عمار بن سلامه الدالاتی
ـ عماره ابن صخلب الازدی
ـ عمر بن الاحدوث الحضرمی
ـ عمر بن خالد الصیداوی
ـ عمر بن ضبیعه الضبعی
ـ عمرو بن جناده بن الحارث الانصاری
ـ عمرو ابن خالد الازدی
ـ عمرو بن عبد الله الجندعی
ـ عمرو بن قرظه بن کعب الانصاری
ـ عمرو بن مشیعه
ـ عمرو بن المطاع الجعفی
ـ عمران بن کعب ابن حارثه الاشجعی الانصاری
ـ عمیر بن عبد الله المذحجی
ـ قارب مولى الحسین علیه السلام
ـ قاسط بن زهیر التغلبی
ـ القاسم بن حبیب الازدی
ـ قره بن أبی قره الغفاری
ـ قعنب بن عمرو النمری
ـ قیس بن مسهر الصیداوی
ـ کردوس (أو کرش) بن زهیر التغلبی. کنانه بن عتیق التغلبی.
ـ مالک بن انس الکاهلی
ـ مالک بن ذودان
ـ مالک بن عبد بن سریع الجابری
ـ مجمع بن زیاد الجهنی
ـ مجمع بن عبد الله العائذی
 ـ محمد ابن بشیر الحضرمی                                                                                   
ـ مسعود بن الحجاج التمیمی
ـ مسلم بن عوسجه الاسدی
ـ مسلم بن کثیر الازدی
ـ المعلا
ـ مقسط بن زهیر التغلبی
ـ منجح مولى الحسین علیه السلام
ـ الموقع بن ثمامه الاسدی
ـ نافع بن هلال الجملی
ـ نصر مولى الإمام علی علیه السلام
ـ النعمان بن عمرو الراسبی
ـ نعیم بن عجلان الأنصاری
ـ هانئ بن عروه المرادی
ـ واضح الرومی مولى الحارث السلمانی المذحجی
ـ وهب بن عبد الله بن جناب الکلبی
ـ یحیى بن سلیم المازنی
ـ یحیى بن کثیر
ـ یزید بن ثبیت العبدی
ـ یزید بن حصین الهمدانی المشرقی
ـ یزید بن مظاهر
ـ یزید بن مغفل الجعفی
ـ أسلم (مولى الحسین علیه السلام)
ـ جون (مولى أبی ذر الغفاری)
ـ الحرث (مولى حمزه)
ـ الحباب (مولى عامر التمیمی)
ـ رافع (مولى مسلم الأزدی)
ـ سالم(مولى عامر العبدی)
ـ سالم (مولى بنی المدینه الکلبی)
ـ سعد (مولى الإمام علی علیه السلام)
ـ سعد (مولى عمربن خالد الصیداوی)
ـ سلیمان بن رزین (مولى الحسین علیه السلام)
ـ شبیب (مولى الحرث الجابری)
ـ شوذب (مولى عابس الشاکری) ـ قارب ومنجح (مولیا الحسین علیه السلام)
ـ نصر (مولى الإمام علی علیه السلام)
ـ واضح (مولى الحرث السلمانی المذحجی)


منبع : سبطین
  842
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    یاران عشق و عزت و بصیرت
    روشنگری و رسوا گری یاران امام حسین ( علیه السلام )
    سروران شهيدان
    عزاداري ام البنین
    امّ وهب دركربلا
    زني كه شوهرش را هدایت كرد!
    شفا از جناب حرّبن یزید ریاحي
    شهادت ياران بى بديل امام حسين عليه السلام
    بندگان آزادى
    مقتل حرّ بن یزید ریاحی (ره)

 
نظرات کاربر