فارسی
شنبه 05 اسفند 1396 - السبت 7 جمادى الثاني 1439
قیامت - - تهران-تکیه و حسینیه نیاوران

شب اول دوشنبه (8-8-1396)

شب دوم سه شنبه (9-8-1396)

شب سوم چهارشنبه (10-8-1396)

شب چهارم پنج شنبه (11-8-1396)

شب پنجم جمعه (12-8-1396)