فارسی
پنجشنبه 23 آذر 1396 - الخميس 25 ربيع الاول 1439
معارف اسلامی - 1 1396 - حسینیه مرحوم آیت الله علوی تهرانی

روز اول جمعه (7-7-1396)

روز دوم شنبه (8-7-1396)

روز سوم یکشنبه (9-7-1396)