فارسی
جمعه 24 آذر 1396 - الجمعة 26 ربيع الاول 1439
شرح زیارت وارث - 1 1396 - حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) تهرانپارس

شب اول پنجشنبه (30-6-1396)

شب دوم جمعه (31-6-1396)

شب سوم شنبه (1-7-1396)

شب چهارم یکشنبه (2-7-1396)

شب پنجم دوشنبه (3-7-1396)

شب ششم سه شنبه (4-7-1396)

شب هفتم چهار شنبه (5-7-1396)

شب هشتم پنج شنبه (6-7-1396)

شب نهم جمعه (7-7-1396)

شب دهم شنبه (8-7-1396)