فارسی
پنجشنبه 02 آذر 1396 - الخميس 4 ربيع الاول 1439
معارف اسلامی - 12 1396 - حسینیه محبان الزهرا ( شاپور)

جلسه اول دوشنبه (13-6-1396)

جلسه دوم سه شنبه (14-6-1396)

جلسه سوم چهارشنبه (15-6-1396)

جلسه چهارم پنج شنبه (16-6-1396)

جلسه پنجم جمعه (17-6-1396)