فارسی
پنجشنبه 30 شهريور 1396 - الخميس 29 ذي الحجة 1438
ایام شهادت امام محمد باقر(ع) - 12 1396 - مسجد اعظم

جلسه اول دوشنبه (6-6-1396)

جلسه دوم سه شنبه (7-6-1396)

جلسه سوم چهار شنبه (8-6-1396)