فارسی
چهارشنبه 04 بهمن 1396 - الاربعاء 7 جمادى الاول 1439
ایام شهادت امام محمد باقر(ع) - 12 1396 - مسجد اعظم

جلسه اول دوشنبه (6-6-1396)

جلسه دوم سه شنبه (7-6-1396)

جلسه سوم چهار شنبه (8-6-1396)