فارسی
شنبه 27 آبان 1396 - السبت 28 صفر 1439
تک جلسات همدان - 11 1396 - مختلف

روز جهانی بزرگداشت مساجد تالار فجر(30-5-1396)

سخنرانی روز شهادت امام جواد(ع) دفتر امام جمعه همدان(31-5-1396)

مسجد امام جواد(ع) شب شهادت (30-5-1396)