فارسی
دوشنبه 02 بهمن 1396 - الاثنين 5 جمادى الاول 1439
رحمت و مغفرت - - مشهد-حسینیه همدانی ها

جلسه اول سه شنبه (20-4-1396)

جلسه دوم چهار شنبه (21-4-1396)

جلسه سوم پنج شنبه (22-4-1396)

جلسه چهارم جمعه (23-4-1396)

جلسه پنجم شنبه (24-4-1396)

جلسه ششم یکشنبه (25-4-1396)

جلسه هفتم دوشنبه (26-4-1396)

جلسه هشتم سه شنبه (27-4-1396)

جلسه نهم چهارشنبه (28-4-1396)

جلسه دهم*روز شهادت امام صادق(ع)*پنجشنبه (29-4-1396)