فارسی
پنجشنبه 03 اسفند 1396 - الخميس 5 جمادى الثاني 1439
معارف اسلامی - - تهران-مسجد امیر

جلسه اول پنج شنبه (11-3-1396)

جلسه دوم پنج شنبه (18-3-1396)

جلسه سوم شنبه (20-3-1396)

جلسه چهارم یکشنبه (21-3-1396)

جلسه پنجم دوشنبه (22-3-1396)

جلسه ششم سه شنبه (23-3-1396)

جلسه هفتم چهار شنبه (24-3-1396)

جلسه هشتم پنج شنبه (25-3-1396)

جلسه نهم *ویژه برنامه روز شهادت امیرالمومنین* جمعه(26-3-1396)

جلسه دهم شنبه (27-3-1396)

جلسه یازدهم یکشنبه (28-3-1396)

جلسه دوازدهم دوشنبه (29-3-1396)

جلسه سیزدهم سه شنبه (30-3-1396)

جلسه چهاردهم چهار شنبه (31-3-1396)

جلسه پانزدهم پنج شنبه (1-4-1396)

جلسه شانزدهم شنبه (3-4-1396)

جلسه هفدهم یکشنبه (4-4-1396)