فارسی
سه شنبه 28 شهريور 1396 - الثلاثاء 27 ذي الحجة 1438
بزرگداشت عالم ربانی حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا - 7 1396 - مسجد اعظم

سخنرانی استاد حسین انصاریان