فارسی
دوشنبه 27 آذر 1396 - الاثنين 29 ربيع الاول 1439
بزرگداشت عالم ربانی حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا - 7 1396 - مسجد اعظم

سخنرانی استاد حسین انصاریان