فارسی
پنجشنبه 03 اسفند 1396 - الخميس 5 جمادى الثاني 1439
موعظه - جمادی الاول ( دهه سوم ) 1395 - تهران - هیئت صاحب الزمان

روز اول چهارشنبه (4-12-1395)

روز دوم پنج شنبه (5-12-1395)

روز سوم جمعه (6-12-1395)

روز چهارم شنبه (7-12-1395)

روز پنجم یکشنبه (8-12-1395)

روز ششم دوشنبه (9-12-1395)

روز هفتم سه شنبه (10-12-1395)

روز هشتم چهارشنبه (11-12-1395)

روز نهم پنج شنبه (12-12-1395)

روز دهم جمعه (13-12-1395)