فارسی
دوشنبه 27 آذر 1396 - الاثنين 29 ربيع الاول 1439
شرح زیارت وارث - محرم ( دهه اول ) 1395 - تهران - حسینیه حضرت قاسم

شب یازدهم چهارشنبه (21-7-1395)

شب دهم سه شنبه (20-7-1395)

شب نهم دوشنبه (19-7-1395)

شب هشتم یکشنبه (18-7-1395)

شب هفتم شنبه (17-7-1395)

شب ششم جمعه (16-7-1395)

شب پنجم پنجشنبه (15-7-1395)

شب چهارم چهارشنبه (14-7-1395)

شب سوم سه شنبه (13-7-1395)

شب دوم دوشنبه (12-7-1395)

شب اول یکشنبه (11-7-1395)