فارسی
يكشنبه 07 خرداد 1396 - الاحد 1 رمضان 1438
دعاي عرفه - ذي الحجه(دهه اول) ١٣٩٥ - تهران-حسينيه هدايت

دعاي عرفه با قرائت إستاد حسين انصاريان