فارسی
پنجشنبه 10 فروردين 1396 - الخميس 3 رجب 1438
ويژه برنامه شهادت امام محمد باقر (ع) - ذي الحجه(دهه اول) ١٣٩٥ - قم-مسجد اعظم

شب سوم شنبه (20-6-1395)

شب دوم جمعه (19-6-1395)

شب اول *شهادت امام محمد باقر (ع)*پنج شنبه (18-6-1395)