فارسی
دوشنبه 27 آذر 1396 - الاثنين 29 ربيع الاول 1439
رحمت پروردگار - شوال (دهه دوم) 1395 - مشهد - حسینیه همدانی ها

جلسه دهم *روز شهادت امام صادق (ع) * شنبه (9-5-1395)

جلسه نهم جمعه (8-5-1395)

جلسه هشتم پنج شنبه (7-5-1395)

جلسه هفتم چهارشنبه (6-5-1395)

جلسه ششم سه شنبه (5-5-1395)

جلسه پنجم دوشنبه (4-5-1395)

جلسه چهارم یکشنبه (3-5-1395)

جلسه سوم شنبه (2-5-1395)

جلسه دوم جمعه (1-5-1395)

جلسه اول پنجشنبه (31-4-1395)