فارسی
  ترجمه قرآن + پخش صوتی متن و ترجمه قرآن جستجو قرآن
نسخه جدید قرآن مجید                             جستجوي پيشرفته <

قرآن مجید با ترجمه استاد حسین انصاریان

<
صفحه اصلي    
 
جستجوي پيشرفته جستجو در :
باهمه واژه ها در ابتدا آيه
با عين عبارت يکي از کلمات
با حداقل يکي از واژه ها براساس ترتيب
بدون واژه    
محدوده کلي:   از جزء تا جزء از حزب تا حزب از سوره تا سوره از سوره تا سوره از سوره تا سوره ازصفحه تاصفحه
محدوده جزئي:
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'erfandir_erfan'@'localhost' (using password: YES) in /home/erfandir/public_html/farsi2/quran/quran_proj/content/mysqladapter.php on line 318

Fatal error: in /home/erfandir/public_html/farsi2/quran/quran_proj/content/mysqladapter.php on line 319