فارسی
 

رحلت استاد کبير« آيت الله سيد محمد فشارکي» فقيه محقق و عالم امامي ( 1316 ق )

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
مراکز استان :

طول جغرافیایی :         عرض جغرافیایی : 

مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مرحوم استاد آقاتی
استاد حسین صبحدل حسین علی شریف
حرم امام رضا (ع) اذان حزین
اذان انتظار - کاظم زاده حسن رضائیان
استاد شيخ محمد طوخی راغب مصطفی غلوش

برگي از تاريخ (3 ذي القعدة)

 رحلت استاد کبير آيت الله سيد محمد فشارکي فقيه محقق و عالم امامي ( 1316 ق )
سيد محمد بن امير سيد قاسم طباطبايي فشارکي اصفهاني، از بزرگان علماي شيعه در اوايل قرن چهاردهم هجري و از شاگردان ميرزاي شيرازي است. او در همان زمان، مرجع تدريس افاضل بسياري در سامرا بود. پس ار وفات استاد، راهي نجف گرديد و حوزه ي درس وي نيز در آن سامان بر پا شد. ميرزاي نايينب و حاج شيخ عبدالکريم حائري و ديگر بزرگان از شاگردان ايشان هستند. مراتب علم و فضل آيت الله فشارکي به اندازه اي است که در کلمات برخي از بزرگان به « استاد کبير » معروف مي باشد. علي رغم فراهم بودن شرائط لازم جهت به دست گرفتن رياست علمي و مرجعيت ديني، به اين امور اعتنايي نکرد و تنها به تئريس و تاليف پرداخت. اصاله البرائه، الاغتسال و الفروع المحمديه از آثار اوست. مدفن اين عالم بزرگ در نجف واقع شده است.