فارسی
 

انقراض دولت بني اميه پس از قتل مروان حمار آخرين خليفه اموي (132ق)/ وفات شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي شاعر و استاد بزرگ ادب فارسي (691ق)

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
مراکز استان :

طول جغرافیایی :         عرض جغرافیایی : 

مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مرحوم استاد آقاتی
استاد حسین صبحدل حسین علی شریف
حرم امام رضا (ع) اذان حزین
اذان انتظار - کاظم زاده حسن رضائیان
استاد شيخ محمد طوخی راغب مصطفی غلوش

برگي از تاريخ (27 ذي الحجة)

« انقراض دولت بني اميه پس از قتل مروان حمار آخرين خليفه اموي (132ق) »
دعوت عباسيان به قيام عليه امويان در ابتدا سري بود و آنان مردم را به اين نويد مي دادند که پس از پيروزي، يکي از اولاد پيامبر(ص) را به خلافت برمي گزينند. مردم نيز از روي علاقه به اهل بيت، با آنان همکاري کرده و به کمک ابومسلم خراساني قيام بر ضد امويان شکلي جدي و فراگير گرفت. سرانجام جنگي بين عبدالله بن علي، عموي سفاح و مروان حمار آخرين خليفه بني اميه روي داد که با قتل مروان، حکومت غاصب هزار ماهه امويان سرنگون گرديد. از آن پس خاندان ظالمي ديگر بر مسلمانان حاکم شد که حکومت آنان بيش از پنج قرن به طول انجاميد.
« وفات شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي شاعر و استاد بزرگ ادب فارسي (691ق) »
شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي شاعر و استاد بزرگ شعر و نثر فارسي پس از گذراندن مقدمات علوم ادبي و ديني در زادگاهش شيراز در جواني به بغداد رفت و در مدرسه نظاميه به آموختن علوم متداول آن دوران پرداخت. پس از تحصيل به سرزمينهاي شام، فلسطين، حجاز، و روم و کشورهاي ديگر مسافرت کرد و با جوامع مختلف آشنا گرديد. سعدي در طي اين سفرها با کمک ديده ها و شنيده هايش به همراه قريحه شاعري، به سرودن اشعاري زيبا و ماندني پرداخت. وي سپس به شيراز بازگشت و به تاليف و تصنيف منظومه هاي پندآموز که نتيجه سي سال تجربه، جهانگردي و مردم شناسي بود، دست زد. سعدي در سال 655 ق اثر بزرگ اخلاقي و تربيتي خود به نام بوستان را سرود و در 656 ق گلستان يکي از شيواترين کتابهاي نثر فارسي را تدوين کرد که در ضمن آن از شعار فارسي و عربي نيز استفاده شده است. همچنين ديوان سعدي و مجالس پنج گانه نيز از اوست. مدفن سعدي در شيراز ميزبان خيل علاقمندان زبان و ادب فارسي از سراسر دنياست. سعدي به همراه فردوسي و حافظ يکي از سه شاعر بسيار بزرگ و بلامنازع زبان و ادب فارسي است. در سخن او، غزل عاشقانه، آخرين حد لطافت و زيبايي را درک کرده و لطيف¬ترين معاني در ساده ترين و فصيح ترين و کامل ترين الفاظ آمده است. در حکمت و موعظه و ايراد حکم و امثال از هر شاعر پارسي گوي، موفق تر است و نثر مزين و آراسته و شيرين و جذاب او در گلستان بهترين نمونه¬هاي نثرهاي فصيح پارسي است. سعدي به سبب تقدم در نثر و نظم از قرن هفتم به بعد همواره مورد تقليد و پيروي شاعران و نويسندگان فارسي گوي ايران و خارج از ايران بوده است.