فارسی
 

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
مراکز استان :

طول جغرافیایی :         عرض جغرافیایی : 

مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مرحوم استاد آقاتی
استاد حسین صبحدل حسین علی شریف
حرم امام رضا (ع) اذان حزین
اذان انتظار - کاظم زاده حسن رضائیان
استاد شيخ محمد طوخی راغب مصطفی غلوش

برگي از تاريخ (6 شوال)
وفات «ابن بَردَس» شاعر و محدث مسلمان (786ق)
عمادالدين اسماعيل بن محمد بعلبكي معروف به ابن بردس در بعلبك، يكي از شهرهاي لبنان متولد شد. پس از تحصيل عولم مقدماتي در زادگاهش، به شهر دمشق رفت و از دانش علماي مشهور زمان خود، بهره هاي بسيار برد. او ضمن سفر به سرزمين هاي مختلف اسلامي، به تكميل تحصيلات خود اهتمام ورزيد و سپس به تدريس پرداخت. از ابن بردس كه به دين داري، صيانت نفس و حسن خلق در ميان مردم شهره بود، آثاري به صورت خطي باقي مانده است كه كتاب «الاعلام في وفيات الاعلام» از آن جمله مي باشد.

امضاي معاهده سوم ابريشم بين ايران و عثماني در آذربايجان(1027ق)

شكست «حافظ محمد پاشا» سردار عثماني از «شاه عباس صفوي» در جنگ بغداد (1033ق)
آخرين جنگ هاي شاه عباس اول با امپراتوري عثماني، در سال هاي 1032 و 1034ق بر سر تسخير بغداد بود. پس از مدتي نبرد، سرانجام بغداد به تصرف ايران درآمد و نيروهاي عثماني، شكست سختي را متحمل شدند. شاه عباس سپس به زيارت عتبات عاليات رفت و به تعمير ابنيه آن شهرها همت گماشت.