فارسی

خبر صفوان در فضیلت زیارت عاشورا

مطلب قبلی دعای صفوان معروف به دعای علقمه
فوائد مداومت به زیارت عاشورا مطلب بعدی
سیف بن عمیره میگوید: به صفوان گفتم: علقمة بن محمّد، این دعا را براى ما از حضرت باقر علیه السّلام روایت نکرد، بلکه همان زیارت را حدیث کرد.
صفوان گفت: با سیّد خودم امام صادق علیه السّلام به این مکان وارد شدم، آن حضرت زیارت بجا آورد، مثل آنچه را که ما بجا آوردیم، و دعا کرد به این دعا هنگام وداع، پس از اینکه دو رکعت نماز بجا آورد، چنان که ما نماز بجا آوردیم و وداع کرد چنان که ما وداع کردیم.
آنگاه صفوان گفت: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: بر این زیارت مواظبت کن و این دعا را بخوان و به آن زیارت کن، به درستى که من بر خدا ضامنم، براى هرکه زیارت کند به این زیارت و دعا کند به این دعا، از نزدیک یا دور، به اینکه زیارتش پذیرفته و سعیش پسندیده باشد و سلامش به آن حضرت برسد و آن سلام از آن جناب پوشیده نماند و حاجت او از جانب خداى تعالى روا شود، به هر مرتبه که خواهد برسد و او را ناامید باز نگرداند.
اى صفوان این زیارت را به این ضمان یافتم از پدرم و پدرم از پدرش على بن الحسین علیهم السّلام به همین ضمان و او از حسین علیه السّلام به همین ضمان و حسین علیه السّلام از برادرش حسن علیه السّلام به همین ضمان و حسن از پدرش امیر مؤمنان علیهما السّلام از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم با همین ضمان و رسول خدا صلى اللّه علیه و آله از جبراییل با همین ضمان و جبراییل از خداى تعالى با همین ضمان.
به تحقیق خداى عزّ و جلّ به ذات مقدّس خود سوگند یاد کرده که هرکه حسین علیه السّلام را به این زیارت زیارت کند، از نزدیک یا دور، و دعا کند به این دعا، زیارت او را قبول میکنم و خواهش او را میپذیرم هر اندازه که باشد و خواسته اش را عنایت میکنم و از حضرت من با ناامیدى و خسارت باز نگردد و با خوشحالى بازش گردانم به برآوردن حاجت و رسیدن به بهشت و آزادى از دوزخ و شفاعت او را در حقّ هرکس که شفاعت کند میپذیرم، حضرت فرمود: جز دشمن ما اهل بیت که شفاعت در حق او قبول نشود.
حق تعالى به این واقعیت بر ذات اقدسش سوگند خورده و ما را گواه گرفته بر آنچه ملائکه ملکوت به آن گواهى دادند.
پس جبرائیل گفت: یا رسول اللّه خدا مرا بسوى تو فرستاده براى سرور و بشارت تو و شادى و بشارت على و فاطمه و حسن و حسین و امامان از اولاد تو علیهم السّلام تا روز قیامت مستّمر و پاینده باد شادمانى تو و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم السّلام و شیعه شما تا روز رستاخیز آنگاه صفوان گفت: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: هرگاه برایت بسوى خداى عزّ و جلّ حاجتى روى داد، زیارت کن به این زیارت از هر مکانى که بودی و این دعا را بخوان و حاجتت را از پروردگار خود بخواه از جانب خدا برآورده میشود و خدا وعده خود را به رسول خود خلاف نخواهد فرمود، به جود و امتنانش و الحمد للّه.

مطلب قبلی دعای صفوان معروف به دعای علقمه
فوائد مداومت به زیارت عاشورا مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز