فارسی

بیان آنچه به زیارت وارث زیاد شده

نمایش ترجمه
روشن

مطلب قبلی زیارت هفتم (وارث)
در مجعولیت دعای حبی و امثال آن مطلب بعدی
مؤلّف گوید: این زیارت، معروف به زیارت وارث است و مأخذش کتاب «مصباح المتهجد» شیخ طوسى می باشد، که از کتب بسیار معتبر و معروف نزد علماست، من این زیارت را بدون واسطه، از همان کتاب شریف نقل کردم، و پایان زیارت شهدا همان بود که ذکر شد: فیا لیتنى کنت معکم فافوز معکم پس این اضافه هایى که بعضى بعد از فافوز معکم ذکر نموده اند: فى الجنان مع النّبیّین و الصّدیقین و الشّهداء و الصّالحین و حسن اولئک رفیقاً، السّلام على من کان فى الحائر معکم و على من لم یکن فى الحائر معکم الخ، تمامى آنها زیادى و اضافى است.
شیخ ما در کتاب «لؤلؤ مرجان» فرموده است که این کلمات متضمّن چند دروغ واضح است، علاوه بر جسارت ارتکاب بدعت، و جسارت افزودن بر فرموده امام علیه السّلام چنان شایع و متعارف شده، که چند هزار مرتبه در شب و روز، در عرصه گاه مرقد منوّر ابى عبد اللّه الحسین علیه السّلام و محضر فرشتگان مقرّب و مطاف پیامبران مرسل علیهم السّلام به آواز بلند خوانده می شود، و احدى به این خوانندگان ایراد نمی گیرد، و از گفتن این دروغ و ارتکاب این معصیت نهى نمی کند، و کم کم این کلمات، در مجموعه هایى که در زیارت و ادعیه نادانان از عوام جمع مى کنند، و گاهى اسمى براى آن می گذارند، راه پیدا کرده و به چاپ رسیده است، و از مجموعه این نادانان، به مجموعه آن نادان نقل شده، و کار به جایى رسیده که بر بعضى از طلاّب نیز امر مشتبه شده است.
روزى طلبه اى را دیدم که آن دروغ هاى ناروا را براى شهدا مى خواند، دست بر کتفش گذاشتم، ملتفت من شد، گفتم: از اهل علم چنین اکاذیب در چنین محضرى قبیح نیست؟ گفت: مگر روایت نشده؟ تعجب کردم گفتم: نه، گفت: در کتابى دیدم، گفتم در کدام کتاب؟ گفت: «مفتاح الجنان» ، ساکت شدم، چه اینکه کسى در بى اطلاعى کارش به اینجا رسد که جمع آوری بعضى عوام را کتاب بشمارد، و مستند قرار دهد، قابل سخن گفتن نیست، سپس شیخ مرحوم کلام را در این مقام طول داده، و فرموده است: به حال خود گذاشتن عوام در امثال این امور جزئى و بدعت های مختصر مثل غسل اویس قرن و آش ابو الدرداء که تابع و مخلص حقیقى معاویه بوده، و روزه صمت که در روز سخن نگویند، و غیر آنها که احدى در مقام نهى برنیامده، سبب جسارت و جرأت شده است، که در هر ماه و سال پیامبر و امام تازه اى پیدا مى شود، و دسته دسته از دین خدا بیرون می روند، انتهى کلامه رفع مقامه.

مطلب قبلی زیارت هفتم (وارث)
در مجعولیت دعای حبی و امثال آن مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز