فارسی

شب اول ماه شعبان

مطلب قبلی مناجات ائمه (ع) در ماه شعبان (مناجات شعبانیه)
خبری شریف در فضیلت روز اول شعبان مشتمل بر فوائد کثیره مطلب بعدی
در کتاب «اقبال» نمازهای بسیاری ذکر شده، از جمله «دوازده رکعت» که در هر رکعت سوره
«حمد»
«یک مرتبه» و سوره
«توحید»
«یازده مرتبه» خوانده می‌شود.

مطلب قبلی مناجات ائمه (ع) در ماه شعبان (مناجات شعبانیه)
خبری شریف در فضیلت روز اول شعبان مشتمل بر فوائد کثیره مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز