فارسی
شنبه 10 اسفند 1398 - السبت 5 رجب 1441
شرح و تفاسیر

تفسير حكيم - جلد 5

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

حمید احمدی جلفائی - سید علی غضنفری - محمد جواد صابریان

منبع :

سوره بقره آیات 227 تا 286 و سوره آل عمران 1 تا 61

ناشر :

دارالعرفان

تعداد مجلدات :

30

شماره جلد :

5

تعداد صفحات :

844

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

سیاق این تفسیر متفاوت با تفاسیر دیگر قرآن است و طبق نظر مولف گرانقدر آن ، با بررسی جنبه های مختلف علمی ، به گونه ای که مرهمی بر دردهای جامعه و جلوه ای از نکته های جامع و دقیق قرآن برای اهل علم باشد به رشته تحریر درآمده است. در این تفسیر بر خلاف شیوه متداول بسیاری از تفاسیر که به بحث های لغوی و یا ادبی و دیگر موضوعات بسیار پرداخته شده است، ضمن دقت نظر در این گونه مباحث برای مفهوم گیری از آیات، به بحث های کلیدی آیات قرآنی که در حقیقت هدف نزول این کتاب آسمانی است پرداخته شده ...

تفسير حكيم - جلد 6

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

حمید احمدی جلفائی - سید علی غضنفری - محمد جواد صابریان

منبع :

سوره آل عمران 62 تا 200 و سوره نساء آیات 1 تا 42

ناشر :

دارالعرفان

تعداد مجلدات :

30

شماره جلد :

6

تعداد صفحات :

703

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

سیاق این تفسیر متفاوت با تفاسیر دیگر قرآن است و طبق نظر مولف گرانقدر آن ، با بررسی جنبه های مختلف علمی ، به گونه ای که مرهمی بر دردهای جامعه و جلوه ای از نکته های جامع و دقیق قرآن برای اهل علم باشد به رشته تحریر درآمده است. در این تفسیر بر خلاف شیوه متداول بسیاری از تفاسیر که به بحث های لغوی و یا ادبی و دیگر موضوعات بسیار پرداخته شده است، ضمن دقت نظر در این گونه مباحث برای مفهوم گیری از آیات، به بحث های کلیدی آیات قرآنی که در حقیقت هدف نزول این کتاب آسمانی است پرداخته شده ...

تفسير حكيم - جلد 7

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

حمید احمدی جلفائی - سید علی غضنفری - محمد جواد صابریان

منبع :

سوره نساء 43 تا 122

ناشر :

دارالعرفان

تعداد مجلدات :

30

شماره جلد :

7

تعداد صفحات :

613

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

سیاق این تفسیر متفاوت با تفاسیر دیگر قرآن است و طبق نظر مولف گرانقدر آن ، با بررسی جنبه های مختلف علمی ، به گونه ای که مرهمی بر دردهای جامعه و جلوه ای از نکته های جامع و دقیق قرآن برای اهل علم باشد به رشته تحریر درآمده است. در این تفسیر بر خلاف شیوه متداول بسیاری از تفاسیر که به بحث های لغوی و یا ادبی و دیگر موضوعات بسیار پرداخته شده است، ضمن دقت نظر در این گونه مباحث برای مفهوم گیری از آیات، به بحث های کلیدی آیات قرآنی که در حقیقت هدف نزول این کتاب آسمانی است پرداخته شده ...

تفسير حكيم - جلد 8

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

حمید احمدی جلفائی - سید علی غضنفری - محمد جواد صابریان

منبع :

سوره نساء آیات 123 تا 176 و سوره مائده 1 تا 20

ناشر :

دارالعرفان

تعداد مجلدات :

30

شماره جلد :

8

تعداد صفحات :

606

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

سیاق این تفسیر متفاوت با تفاسیر دیگر قرآن است و طبق نظر مولف گرانقدر آن ، با بررسی جنبه های مختلف علمی ، به گونه ای که مرهمی بر دردهای جامعه و جلوه ای از نکته های جامع و دقیق قرآن برای اهل علم باشد به رشته تحریر درآمده است. در این تفسیر بر خلاف شیوه متداول بسیاری از تفاسیر که به بحث های لغوی و یا ادبی و دیگر موضوعات بسیار پرداخته شده است، ضمن دقت نظر در این گونه مباحث برای مفهوم گیری از آیات، به بحث های کلیدی آیات قرآنی که در حقیقت هدف نزول این کتاب آسمانی است پرداخته شده ...

تفسير حكيم - جلد 9

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

حمید احمدی جلفائی - سید علی غضنفری - محمد جواد صابریان

منبع :

سوره مائده آیات 21 تا 120

ناشر :

دارالعرفان

تعداد مجلدات :

30

شماره جلد :

9

تعداد صفحات :

608

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

سیاق این تفسیر متفاوت با تفاسیر دیگر قرآن است و طبق نظر مولف گرانقدر آن ، با بررسی جنبه های مختلف علمی ، به گونه ای که مرهمی بر دردهای جامعه و جلوه ای از نکته های جامع و دقیق قرآن برای اهل علم باشد به رشته تحریر درآمده است. در این تفسیر بر خلاف شیوه متداول بسیاری از تفاسیر که به بحث های لغوی و یا ادبی و دیگر موضوعات بسیار پرداخته شده است، ضمن دقت نظر در این گونه مباحث برای مفهوم گیری از آیات، به بحث های کلیدی آیات قرآنی که در حقیقت هدف نزول این کتاب آسمانی است پرداخته شده ...

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد1

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

428

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح مفاهيم اخلاقى، تربيتى و عرفانى صحيفه سجاديّه است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد2

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

410

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

رح مباحث موجود در صحيفه سجاديه از ديدگاه عرفانى، اخلاقى، اعتقادى و تربيتى است. در مجلّد دوم از اين مجموعه نيز ادامه دعاى اول از صحيفه سجاديه در باب توحيد و ستايش حق تعالى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد3

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

370

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

ادامه شرح و تفسر ادعيه صحيفه سجاديه با رويكرد اخلاقى و عرفانى و شرح دعاى دوم و سوم و چهارم آن است. نگارنده در ادامه شرح مقام و منزلت حضرت محمد (ص) و مقام نبوت آن حضرت كه در دعاى دوم صحيفه سجاديه آمده است، به بررسى مقام نبوت آن حضرت در آيات و رويات پرداخته و ضمن بيان نقش خانواده در دين به معرفى خاندان پيامبر (ص) در نهج البلاغه پرداخته و شكايت پيامبر (ص) از برخى از بستگان و مباهله آن حضرت همراه با اهل بيت خود اشاره مى ...

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد4

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

436

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

ادامه شرح و بررسى دعاهاى صحيفه سجاديه از ديدگاه اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد نيز ادامه دعاى چهارم و شرح دعاى پنجم از صحيفه سجاديه بيان گرديده است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد5

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

392

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح ادامه ادعيه صحيفه سجاديه از ديدگاه اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد از اين مجموعه شرح دعاى ششم، هفتم و هشتم از صحيفه سجاديه آمده است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد6

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

444

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح و تفسير ادعيه موجود در صحيفه سجاديه از منظرى عرفانى و اخلاقى است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد7

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

396

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح دعاهاى صحيفه سجاديه با رويكردى عرفانى، اعتقادى و اخلاقى است. در اين مجلّد نيز شرح دعاى سيزدهم تا هفدهم صحيفه سجاديه بيان شده است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد8

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

397

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرحى است عرفانى و اخلاقى بر دعاهاى صحيفه سجاديه. در اين مجلّد از اين مجموعه به شرح دعاهاى هفدهم تا بيستم از ادعيه موجود در صحيفه سجاديه پرداخته شده است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد9

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

381

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح و بررسى دعاهاى صحيفه سجاديه از ديدگاهى اخلاقى و عرفانى است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد10

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

428

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح و تفسير دعاهاى صحيفه سجاديه با رويكردى اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد از اين مجموعه نيز به شرح دعاى بيست و هفتم تا سى و هشتم از ادعيه صحيفه سجاديه پرداخته شده است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد11

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

421

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح و تفسير دعاهاى صحيفه سجاديه از ديدگاهى اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد از اين مجموعه شرح و تفسير دعاهاى سى و نهم تا چهل و پنجم از ادعيه صحيفه سجاديه ارائه شده است.

تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد12

مولف :

استاد حسين انصاريان

ناشر :

قم، انتشارات دارالعرفان

شماره جلد :

1

تعداد صفحات :

419

نوبت چاپ :

چاپ اول، 1388

قطع :

وزیری

 

شرح و تفسير ادعيه صحيفه سجاديه با ديدگاهى اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد از اين مجموعه نيز كه آخرين مجلّد از آن است به شرح دعاى چهل و ششم تا پنجاه وچهارم از صحيفه سجاديه پرداخته شده است.

تفسير حكيم - جلد 10

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

حمید احمدی جلفائی - سید علی غضنفری - محمد جواد صابریان

منبع :

سوره انعام آیات 1 تا 165

ناشر :

دارالعرفان

تعداد مجلدات :

30

شماره جلد :

10

تعداد صفحات :

687

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

سیاق این تفسیر متفاوت با تفاسیر دیگر قرآن است و طبق نظر مولف گرانقدر آن ، با بررسی جنبه های مختلف علمی ، به گونه ای که مرهمی بر دردهای جامعه و جلوه ای از نکته های جامع و دقیق قرآن برای اهل علم باشد به رشته تحریر درآمده است. در این تفسیر بر خلاف شیوه متداول بسیاری از تفاسیر که به بحث های لغوی و یا ادبی و دیگر موضوعات بسیار پرداخته شده است، ضمن دقت نظر در این گونه مباحث برای مفهوم گیری از آیات، به بحث های کلیدی آیات قرآنی که در حقیقت هدف نزول این کتاب آسمانی است پرداخته شده ...
اخلاق

**توبه آغوش رحمت

مولف :

استاد حسين انصاريان

تحقیق :

مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان

ناشر :

دالعرفان

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

تعداد صفحات :

321

نوبت چاپ :

5

قطع :

وزیری

 

يكی از مسائل مهم در دين مبين اسلام بحث توبه و بازگشت از گناهان به سوی معبود مهربان است. نگارنده این اثر سترگ، حضرت استاد انصاریان در شش فصل به تبيين مباحث مربوط به توبه و توضيح هر يك با عنايت به آيات و روايات شيعه پرداخته است. در فصل اول باعنوان نعمت ها ومسئوليت انسان به نعمت هايی كه خداوند به انسان عنايت كرده اشاره كرده و فراوانی وگستردگی و بی شمار بودن نعمت و راه تحصيل وتوجه به آن را برمی‌شمرد و در ادامه چگونگی شكر نعمات الهی و پرهيز از ناسپاسی را بيان كرده و به زشتی بخل واسراف وعلل از دست رفتن نعمت و پاداش بجا خرج كردن آن اشاره دارد. در فصل دوم به گناه و راه درمان آن پرداخته وگناه را بيماری روح می داند و توبه را كليد آشتی با پروردگار و پاك شدن از گناهان معرفی می كند و ضمن واجب فوری و واجب اخلاقی دانستن توبه تمسك به طبيبان معالج روح (اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام) را لازم وبسيار مؤثر بر می‌شمارد. در سومين فصل با سرفصل بازگشت به حق، توبه را ميراث حضرت آدم وحوا عليهماالسلام می خواند و به تبيين آثارسوءگناهان و راه توبه واقعی و نيز توبه حقيقی از ديدگاه امام علی عليه السلام می پردازد. سپس مسئله توبه در قرآن را با آوردن آياتی از قرآن به بحث می نشيند و امر به توبه درقرآن و راه توبه واقعی و پذيرش توبه ...

لقمان حکیم

مولف :

استاد حسين انصاريان

ویرایش :

مولف

ناشر :

ام ابیها

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

تعداد صفحات :

288

نوبت چاپ :

چهارم: بهار 1378

قطع :

وزیری

 

سیری در حیات علمی و عملی لقمان حکیم بر اساس آیات شامل موضوعات: عوامل به ثمر رسیدن انسان, اسلام یگانه راه نجات, انسان غربی و اسلامی, حقایق و کمالات انسانی, مادیگری, شخصیت معنوی انسان, افسانه نژاد و رنگ, حکمتهای عملی, صفات عالی و روحی لقمان حکیم, برنامه های تربیتی لقمان حکیم و...

عبرت های روزگار

مولف :

استاد حسين انصاريان

تحقیق :

محمد رضا رنجبر

ویرایش :

محمد رضا رنجبر

ناشر :

گفتگو

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

تعداد صفحات :

56

نوبت چاپ :

اول: بهار 1380

قطع :

وزیری

 

بحثی محققانه و روان پیرامون سلامت دین, جانشینی خداوند, یاد نعمتها, همای رحمت, بصیرت, مرغ نواخوان, برزخ, حکمت و دانایی حضرت یوسف(ع) شاهکار انبیا, سنجش کردار, خصال علی(ع), کوچ از خودیت, نتیجه رفتار و...

راهی به سوی اخلاق

ناشر :

مجموعه فرهنگی حضرت ولی عصر(عج)

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

 

مجموعه درسهای اخلاقی اسلامی که توسط مولف در مجموعه فرهنگی حضرت ولی عصر(عج) تدریس شده است.

مهر و محبت

تحقیق :

مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان

ویرایش :

مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان

ناشر :

در دست چاپ توسط دارالعرفان

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

 

محبت از دیدگاه قران و روایات و نقش آن در زندگی بشر

*وسائل هدایت

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

محسن فیض پور

ناشر :

دارالعرفان

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

تعداد صفحات :

636

نوبت چاپ :

اول

قطع :

وزیری

 

**اهل بیت(ع)(عرشیان فرش نشین)

مولف :

استاد حسین انصاریان

تحقیق :

آرش مردانی پور - محمد جواد صابریان

ناشر :

دارالعرفان

زبان :

فارسی

تعداد مجلدات :

1

تعداد صفحات :

746

نوبت چاپ :

9

قطع :

وزیری

 

در اين اثر گرانمایه که برگرفته شده از قلم عالمانه حضرت استاد انصاریان است، يك دوره معارف و فضايل اهل‏بيت(ع) دلايل و مباني امامت و عظمت آن ها با تكيه بر آيات و روايات ارائه شده است. نويسنده مستندات زيادي از منابع روايي شيعه و اهل‏سنت درباره مفهوم و مصاديق اهل‏بيت(ع)، امامت حضرت علي (ع) و اولاد معصوم او و داستان هايي از ايثار، شجاعت، سخاوت، صبر، حلم و خداپرستي و معنويت، عصمت، زهد و ايمان ائمه اطهار(ع) نقل كرده و به توضيح و تبيين آن ها پرداخته است. ضمن اين كه شرحي اجمالي از زندگي چهارده امام معصوم(ع) و سيره و رفتار و مبارزات آن ها و گزيده‏اي از سخنان و حكمت‏هاي آن ها در اين كتاب آمده است. کتاب در پنج بخش سامان يافته است. نویسنده در بخش نخست کتاب زیبا و با ارزش اهل‌بیت تحت عنوان شخصيت اهل‏بيت (ع)، به بحث درباره مصداق و مفهوم اهل‏بيت(ع) و آيات و روايات در اين زمينه و لزوم شناخت آنان پرداخته است. در بخش دوم از جايگاه اهل‏بيت(ع) در کتاب‏هاي آسماني اديان ديگر و شخصيت پيامبر و اهل‏بيت(ع) در قرآن، تورات و انجيل سخن رفته است. بخش سوم، مربوط به ديدگاه هاي عارفان بزرگ در بيان مقامات و مناقب خاندان پيامبر (ص) است. همچنین در بخش چهارم با عنوان فرهنگ اهل‏بيت(ع)، گزيده‏هايي از ويژگي‏ها و سجاياي اخلاقي معصومان(ع) ...

تفسير حكيم - جلد 1

تفسير حكيم - جلد 2

تفسير حكيم - جلد 3

تفسير حكيم - جلد 4

تفسير حكيم - جلد 6

تفسير حكيم - جلد 7

تفسير حكيم - جلد 8

تفسير حكيم - جلد 9

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز