فارسی
جمعه 15 فروردين 1399 - الجمعة 9 شعبان 1441

كتاب شناسی آثار استاد انصاريان، ص: 355

116- قيمت عمر

استاد حسين انصاريان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1388، 35 صفحه، پالتويی.

لزوم استفاده صحيح و بهينه از عمر با استفاده از آموزه های قرآن و سنت است. در كتاب حاضر كه متن يكی از سخنرانی های استاد حسين انصاريان است، به لزوم بيداری در دنيا و بهره برداری صحيح از عمر در راه اطاعت بندگی خداوند متعال و كسب بهشت پرداخته شده و در مورد بهره گيری كامل از عقل و دستورات اوليای الهی برای رسيدن به سعادت ابدی مباحثی ارائه گرديده است. نويسنده عقل را وسيله ای مطمئن جهت عبادت خداوند و كسب بهشت عنوان كرده و روايات و داستان هايی در باره لزوم تعقل در دين و دستورات دينی و آثار و بركات آن نقل می نمايد. از نظر وی مؤمن واقعی كسی است كه به باطن دنيا و
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز