فارسی
سه شنبه 19 فروردين 1399 - الثلاثاء 13 شعبان 1441

كتاب شناسی آثار استاد انصاريان، ص: 339

دين اسلام را دينی می داند كه حتی مهرورزی به جانوران نيز در دستور كار تمدن اسلامی است و برای آن جايگاه مهمی در نظر گرفته شده است.

109- فروغی از تربيت اسلامی

استاد حسين انصاريان، تهران، انتشارات مفيد، چاپ چهارم، 1368، 222 صفحه، وزيری.

بررسی مبانی صحيح تربيت و راهكارهای آن با استفاده از آموزه ای اسلامی است. در اين پژوهش عوامل صحيح تربيت و موانع و آسيب های تربيت دينی مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده ضمن بيان اهميت مقوله تربيت و ابعاد وسيع آن در اسلام، آثار فقدان تربيت صحيح در جامعه بشری را بيان كرده و تربيت شدن تحت تعاليم انبياء و اوليای الهی را تنها راه نجات بشر امروز ارزيابی كرده
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز