فارسی
دوشنبه 11 فروردين 1399 - الاثنين 5 شعبان 1441

كتاب شناسی آثار استاد انصاريان، ص: 293

خداوند به يوسف به جهت پاكدامنی و عشق حقيقی وی به ارزش های الهی، صدق حضرت يوسف و كيد زليخا برای انحراف يوسف، ارايه تصويری قرآنی از جسم و جان يوسف (ع)، جنبه هايی از رحمت پروردگار به بندگان خويش از طريق پذيرش توبه و شفاعت، عنايت خاص خداوند متعال به حضرت يوسف، بررسی دايره حب و بغض خداوند، آثار بد گناهان بر قلب و نفس انسان، مقايسه روح با بدن، ويژگی های روح انسان و امتيازات ويژه روح حضرت يوسف از ديگر مندرجات مهم اين كتاب است كه از منظری روايی و قرآنی به آنها اشاره شده است.

92 عرفان در سوره يوسف

استاد حسين انصاريان، ويرايش و تحقيق: محسن فيض پور، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1389، 463 صفحه،
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز