فارسی
پنجشنبه 06 تير 1398 - الخميس 23 شوال 1440

كتاب شناسی آثار استاد انصاريان، ص: 249

موعظه هايی از بزرگان دين، كيفيت مرگ مؤمن، صبر برای خدا و داستان هايی آموزنده ديگربا مضامين اخلاقی و تربيتی كه هريك از اين داستان ها حاوی پيام مخصوص به خود می باشد.

79- عرفا چگونه می بينند؟

استاد حسين انصاريان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1388، 36 صفحه، پالتويی.

توصيفی است از مقام عارفان و اوليای واقعی خداوند و چشم باطن بين آنان. نوشتار حاضر كه متن پياده شده يكی از سخنرانی های استاد حسين انصاريان است، سعی دارد به بحث درباره مقام عبوديت عرفا و اوليای الهی پرداخته و علت و كيفيت ديدن واقعيت امور توسط ايشان را مورد تجزيه و تحليل قرآنی و روايی قرار دهد. نويسنده، با
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز