فارسی
شنبه 10 اسفند 1398 - السبت 5 رجب 1441

ترجمه صحيفه كامله سجاديه، ص: 7

مقدمه در بيان اسناد صحيفه سجاديه

استاد حسين انصاريان

حديث كرد برای ما سيّد اجلّ نجم الدين بهاء الشرف، ابوالحسن، محمد بن الحسن فرزند احمد بن علی، فرزند محمد بن عمر بن يحيی العلوی الحسينی- رحمت خدا بر او باد كه گفت: خبر داد ما را شيخ سعيد ابوعبداللّه محمد بن احمد بن شهريار، خزانه دار آستان مَلَك پاسبان مولايمان اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب عليه السلام در ماه ربيع الاول از سال 516، در حالی كه صحيفه بر او خوانده می شد و من مستمع آن بودم، گفت: شنيدم آن را در حالی كه خوانده می شد بر شيخ راستگو، ابی منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبدالعزيز عُكْبَری معدَّل،- رحمت خدا بر او باد- از ابوالمفضّل: محمّد بن عبداللّه بن مطلّب شيبانی، گفت: حديث كرد ما را شريف ابوعبداللّه: جعفر بن محمّد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب عليهم السلام گفت: حديث كرد ما را عبداللّه بن عمر بن خطّاب زيّات در سال 265 گفت: حديث كرد مرا دائيم: علی بن نعمان اعلم گفت: حديث كرد مرا عمير بن متوكّل ثقفی بلخی، از پدرش متوكّل بن هارون گفت: يحيی بن زيد بن علی عليه السلام را پس از شهادت پدرش به وقتی كه به سوی خراسان می رفت ملاقات
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز