فارسی
جمعه 22 فروردين 1399 - الجمعة 16 شعبان 1441

امام صادق عليه السلام فرمود : اميرالمؤمنين عليه السلام می فرمايد :

محبوب ترين اعمال در روی زمين نزد خداوند دعا است و بهترين عبادت پرهيزكاری و پارسايی است و اميرالمؤمنين مردی بود كه دعايش بسيار بود .

دعا اسلحه مؤمن

عَنْ أبی عَبْدِاللّهِ عليه السلام قالُ : قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله عليه و آله : ألدُّعاءُ سِلاحُ الْمُؤْمِنِ وَعَمُودُ الدّينِ وَنُورُ السَّماواتِ وَالْأرْضِ[196] .

امام صادق عليه السلام می فرمايد : پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود : دعا سلاح مؤمن و پايه دين و روشنی آسمان ها و زمين است .

قالَ : قالَ أميرُالْمُؤمِنينَ عليه السلام : ألدُّعاءُ مَفاتيحُ النَّجاحِ وَمَقاليدُ الفَلاحِ وَخَيْرُ الدُّعاءِ ما صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِیٍّ وَقَلْبٍ تَقِیٍّ وَفی الْمُناجاةِ سَبَبُ النَّجاةِ وَبِالإخْلاصِ يَكُونُ الْخَلاصُ فَإذا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإلیَ اللّهِ الْمَفْزَعُ[197] .

و نيز حضرت صادق عليه السلام فرمود : اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : دعا كليدهای نجات و گنجينه های رستگاری است و بهترين دعا آن دعايی است كه از سينه پاك و دلی پرهيزكار برآيد و وسيله نجات در مناجات است و خلاصی به اخلاص به دست آيد و چون فزع و بی تابی سخت شود ، مفزع و پناهگاه خداست .

عَنْ أبی عَبْدِاللّهِ عليه السلام قالَ : ألدُّعاءُ أنْفَذُ مِنَ السِّنانِ الْحَديدِ[198] .

امام صادق عليه السلام فرمود : دعا از نيزه تيز نافذتر است .


  • پشت در روی جهان خواهيم كرد سود ما رسوايی عشقش بس است خاصه عشقش را كه سلطان دل است دل اگر خون شد زعشقش باك نيست گر در اول روز خون كرديم دل ذره ذره در ره سودای عشق كس جواب ما نخواهد داد باز گرچه بسياری فغان خواهيم كرد[199]

  • قبله روی دلستان خواهيم كرد گرچه دين و دل زيان خواهيم كرد موكبی از خون روان خواهيم كرد كاينچنين كاری بجان خواهيم كرد روز آخر جان فشان خواهيم كرد پايه های نردبان خواهيم كرد گرچه بسياری فغان خواهيم كرد[199] گرچه بسياری فغان خواهيم كرد[199]
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز