فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

دعای تكوينی و تشريعی

وجود تمام موجودات ، در ظاهر و باطن خود ، عين خواستن و طلب هستند و در طبيعت خلقت هيچ موجودی از اين خلقت جدا نيست .

هيچ موجودی ذاتاً و طبعاً استعداد و لياقت و قدرت كوس استقلال زدن ندارد و نمی تواند داشته باشد .

ذات موجودات و طبع خلقت آنان و سازمان هستی و شؤونشان در برابر ذات بی نياز عين نياز و در برابر غنی مطلق فقر مطلق است .

وقتی ثابت باشد موجودات بدون استثنا ، عين ربط و تعلق و عين تجلی و محض امكان و فقرند و يك جزء غير قابل ديدن و جزء ديدنی هيچ موجودی در هيچ نشانی مستقل و بی نياز نيست ، چه راهی برای ادعای استقلال و عدم نيازمندی برای موجودات هست ؟

در ادعای بی نيازی و استقلال به روی بزرگ ترين موجود معنوی عالم و شاخص ترين عنصر خلقت و زيباترين چهره هستی حضرت رسول اللّه صلی الله عليه و آله بسته است ، چه رسد به موجودات ديگر كه طفيل هستی او و سايه مصداق :

لَوْلاكَ لَما خَلَقْتُ الْأفْلاكَ[178] .

ای پيامبر ! اگر تو نمی بودی جهان و جهانيان را خلق نمی كردم .

هستند .

او از همه عالم آگاهی و وقوفش به مسئله فقر ذاتی و نياز طبيعی و حتمی موجود بيشتر بود و توجه به اين نياز همه جانبه را نسبت به حضرت بی نياز و فقر ذاتی را نسبت به غنی حميد فخر خود می دانست و بالاترين مقام را برای خويش سلطنت فقر به حساب می آورد و در برابر حضرت دوست با تمام وجودش عرضه می داشت :

ألْفَقْرُ فَخْری[179] .

فقر ، سرافرازی و افتخار من است .

در زمينه اين نوع دعا و اين شكل درخواست و طلب ، ذات موجودات يكسان است و كل عالم هستی بی وقفه در زمينه فقر ذاتی و امكانيش ، حتی تمام كفار و بت پرستان و همه فاجران و فاسقان و ملحدان در حال دعايند و اگر اين خط و ربط در وجود آنان نسبت به حضرت او نبود ، امكان ادامه زندگی برای كم ترين لحظه برای هيچ كدامشان وجود نداشت .

از اين طلب ذاتی و درخواست طبيعی كه سراسر هستی موجودات و شؤون آنان را فرا گرفته و هيچيك را برای ادامه زندگی چاره ای جز آن نيست تعبير به دعای تكوينی می شود، كه در اين دعا زبان و صدا و اشك و ناله و زاری مدخليت ندارد و نسبت به اين دعا هم دستوری نيست كه چرا اين قسم از دعا ذاتی موجودات و بافت وجودی و طبيعی آنان است .

اما قسمتی ديگر در زمينه دعا وجود دارد كه به آن دستور داده شده و از جن و انس و ملائكه ، خواسته اند كه اين حقيقت را بالاراده به دستور حضرت رب العزه تحقق دهند .

درست است كه خداوند عزيز به تمام خواسته های عبادش آگاه و عالم و آشناست ، اما همين خدای مهربان و آشنای به نيازهای ارادی عباد از آنان خواسته ، خواسته های خود را با سوز دل و با حركت زبان و اعلام نيازمندی های دنيا و آخرت ، همراه با اشك چشم و سودن پيشانی به خاك درگاه من ابراز كنيد كه من عاشق اين حال و علاقه مند به اين زاری و درخواست و اشك چشم شمايم .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز