فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

بنابراين يك منفعت پيامبر صلی الله عليه و آله برای امت ، استغفار او جهت گناهكاران تائب است، كه در سرعت جذب عنايت و مغفرت خدا به سوی گناهكار بسيار مؤثر است .

اين نكته را هم فراموش نكنيد كه استغفار پيامبر صلی الله عليه و آله برای منافق و مشرك و كافر در صورتيكه در نفاق و شرك و كفر به مانند سودی ندارد .

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [156] .

برای آنان يكسان است چه برای آنان آمرزش بخواهی چه نخواهی ، خدا هرگز آنان را نمی آمرزد . مسلماً خدا مردم فاسق را هدايت نمی كند .

به فرموده حضرت صادق عليه السلام در جملات پايانی روايت ، اگر كسی پيامبر صلی الله عليه و آله را بشناسد و امر و نهی و سنن و آداب رسول اكرم صلی الله عليه و آله را پيروی كند از استغفار پيامبر صلی الله عليه و آلهبهره مند خواهد شد ، بی خبرانی كه درخواست اين گونه حاجات را از آبرومندان درگاه خدا ، منافات با توحيد می دانند ، گرفتار حماقت و بی خردی و جهل به معارف الهی هستند و قرآن و اسلام را نفهميده و جيره خوار و نوكر استعمارند[157] .

شفاعت

مسئله شفاعت در قرآن مجيد و روايات و اخبار به عنوان يك اصل مهم اسلامی و در عالم طبيعت به عنوان يك اصل مهم تكوينی مطرح است و انكار هر يك از دو اصل تشريعی و تكوينی ، ناشی از جهل و بی اطلاعی نسبت به حقايق الهی و مسائل عالی طبيعی و تكوينی است .

در عالم طبيعت چه در نظام سماوی چه در عالم جمادی ، چه در جهان نبات و حيوان ، موجودات مكمل يكديگرند و كمبود و نقص موجودی ، با مايه گذاشتن موجود ديگر در صورتی كه موجود اول استعداد و لياقت و پذيرش خود را از دست نداده باشد ، قابل برطرف شدن است و اين معنای شفاعت در عالم تكوين است .

درخت در صورتی كه ريشه فعال و زنده ای داشته باشد وقتی جفت زمين شود و همبستگی با خاك پيدا كند با شفاعت زمين ، نياز خود را نسبت به آب و املاح تأمين می كند ، اما اگر ريشه اش خشك و فعاليت تنه و ساق و برگ و پيوندها و آوندها متوقف شده باشد ، شفاعت زمين برای او سودی ندارد .

طفل با شفاعت سينه مادر ، مواد لازم را جذب و از شير كه همراه با مواد مورد نياز بدن اوست استفاده می كند ، ولی اگر طفل آنقدر مريض و بی حال و در شرف مرگ باشد ، شفاعت سينه مادر نفعی به حال او ندارد .

ما با شفاعت هوا به وسيله دستگاه تنفس ، از هوای آزاد استفاده كرده و ادامه حيات می دهيم ، اما اگر دستگاه تنفس ما از كار بيفتد از شفاعت هوا چه سودی عايد ما می گردد .

در عالم تشريع هم شفاعت از همين قبيل است . ما اگر از توحيد با خبريم ، از حلال و حرام خدا مطلعيم و اگر از ايمان به قيامت و ملائكه و كتب آسمانی بهره وريم و اگر در مسير رشد و كماليم ، همه و همه از بركت پيامبر و امامان عليهم السلام است و شفاعت آنان در دنيا نسبت به ما در پيشگاه حضرت حق معنايی جز اين ندارد ، به عبارت ديگر اگر ما تنهای از نبوت و امامت بوديم ، از حقايق بی خبر می مانديم و راه رشد و كمال و ايمان و اسلام و عمل صالح و اخلاق حسنه به روی ما بسته بود ، ولی اكنون كه در كنار نبوت و امامت قرار داديم از آن همه حسنات برخورداريم و اين معنای شفاعت پيامبر و امامان عليهم السلام نسبت به مرحله زندگی دنيايی ماست .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز