فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

می گويد : به نزد جميل دراج رفتم ، او را در سجده يافتم ، سجده اش را طولانی نمود ، چون جميل سر از سجده برداشت ، گفتم : محمد بن ابی عمير مرا گفته كه سجده را طولانی می كنی ، جميل در جواب گفت : اگر معروف بن خرَّبوذ را می ديدی چه[106] ؟

عارف واصل مرحوم حاج ميرزا جواد ، ملكی می گويد :

مرا شيخی بود بزرگوار ، عامل و عارف كامل كه من مانند او را در مراتبی كه گفته شد ، نديده ام ، از او پرسيدم كه در اصلاح و جلب معارف چه عملی را به تجربه رسانده است ؟

او گفت : من عملی را در اين كه گفتی مؤثرتر نديدم از اين كه در هر شبانه روزی يكبار بر سجده طولانی مداومت شود و در آن سجده بگويد :

لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ [107] .

معبودی جز تو نيست تو از هر عيب و نقصی منزّهی ، همانا من از ستمكارانم .

و به هنگام گفتن ذكر ، خود را در زندان طبيعت زندانی و به زنجيرهای اخلاق رذيله بسته بيند ، آن گاه اقرار كند كه بارالها ! اينكار را تو بر من نكردی و تو بر من ستم روا نداشتی ، بلكه اين من بودم كه بر خود ستم كردم و خود را به اينجا انداختم .

آری ، اين است راه و رسم عاشقان واله و مجذوبان كامل و عارفان واصل و زنده دلان متصل و شوريدگان از ماديت منفصل !


  • تا بهشت رخت ای دوست تماشا كرديم نوگل حسن تو ديديم چو در باغ ازل دل زاغيار گسستيم و به گيسوی نگار برق عشق آمد و بر خرمن جان آتش زد خواست تا مشتری چرخ فريبد دل ما طوبی و سدره و سرو چمن دنيا را به ره قامت آن نوگل رعنا كرديم[108]

  • پشت بر باغ گل و سبزه و صحرا كرديم تا ابد خون به دل بلبل شيدا كرديم باز بستيم چه خوش با دل شيدا كرديم وه چه خوش حاصل اين مزرعه پيدا كرديم بارك اللّه كه به كالای تو سودا كرديم به ره قامت آن نوگل رعنا كرديم[108] به ره قامت آن نوگل رعنا كرديم[108]

سجود در روايات

در معارف و آثار اسلامی مسائلی نسبت به سجود ذكر شده كه نمايشگر عظمت اين عمل الهی و عبادت بی نظير است در اينجا به پاره ای از آن روايات اشاره می شود .

شخصی به رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود : بهشت را برای من به عهده بگير ، حضرت فرمود : تو نيز مرا با زياد سجده كردن ياری كن[109] .

در روايت آمده :
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز