فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

آری ، اگر انسان در دنيا تا وقت مرگ به طاعت و عبادت و به ركوع و سجود بپردازد ملكه او گشته و با همان حال در قيامت محشور شود و اگر به كبر و نافرمانی مشغول باشد تا بميرد و كبر و تكبر از حق ، ملكه او گردد با همان حال وارد محشر شده و به عذاب اليم دچار می شود !

5 ـ نهی از سجود به غير خدا

در زندگی انسان دو مسئله مهم مطرح است كه پايه های سعادت يا شقاوت را تشكيل می دهند :

1 ـ بهره دهی

2 ـ بهره بری

انسان بر اثر پيروی از فرامين حضرت رب العالمين كه به وسيله پيامبران بزرگ و انبيای الهی و امامان عليهم السلام اعلام شده و با صحيح بكار گرفتن عقل و فطرت و تمام نعمت هايی كه به انسان عطا شده ، می تواند كمال منفعت را در اين عالم كسب كرده و در آخرت از آن منفعت ها لذت ابدی ببرد ، ولی در صورت تسليم شدن به غير خدا و عبادت شيطان و تواضع و خضوع و انقياد در برابر غير اللّه و در يك كلمه به فرموده قرآن مجيد در صورت سجده به غير خدا تبديل به يك موجود بهره دهی خواهد شد كه تمام منافع وجودی او را ديگران به نفع شكم و شهوت خود برده و در پايان كار جز دستی خالی و بدنی عريان و پرونده ای سياه و باری از گناهان هم چون كوه ها چيز ديگری برای او نخواهد ماند .

عمله های فرعون و نمرود و شداد و نرون و هيتلر و آتيلاها ، در هر لباسی و عمله های طاغوت های زمان در انواع لباس ها ، وزارت ، وكالت ، مقامات نظامی ، اقتصادی و . . . از همين قبيل هستند ، اينان با روح انقيادی كه از شياطين بزرگ به صورت دولت های ظالم و طاغوتی جلوه گرند ، تمام منافع وجودی خود ، اعم از منافع فطری ، عقلی ، عاطفی ، انسانی ، علم و قدرت را در اختيار دستگاه بهره كشی ستمگران گذاشته و آنان با قدرت ايشان در سطح كره زمين به هر جنايت و خيانتی مشغول و روز و شب با ظلم بی حد و ستم بی پايان خود ، بلايی نيست كه بر سر ملت های مظلوم و اموال و نواميس آنان در نياورند !

امروز نزديك به پانصد سال است از عمر استثمار غرب می گذرد و نزديك به هزاران سال است از عمر استعمار بعضی قدرت های شرقی و دولت های ستمگر نسبت به ملت هايشان می گذرد ، در طول اين مدت ستمگران و زورگويان خائن و جنايت پيشگان حرفه ای به وسيله قدرت همين سجده كنندگان بر خويش و منقادان و مطيعان و متملقان و چاپلوسان ، بر سر اين انسان های مظلوم چه بلاها آورده اند .

اين كه قرآن و آيين پاك الهی در هر زمان ، پافشاری بر سجده به خدا و عدم سجده بر ديگران و بر غير خدا اعم از جماد و نبات و حيوان و انسان دارد ، به خاطر اين است كه انسان تبديل به حيوان باركشی برای اهل ستم نگردد و به وسيله قدرت او بر ديگران و بر مظلومان ظلم نرود .

اينان كه وجودشان جز بهره دهی برای زورگويان چيزی ندارد ، بفرموده قرآن در شب و روز برزخ دچار آتش غضب حق و در قيامت گرفتار عذاب شديدند :
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز