فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441

6 ـ تكبرش باعث ادامه نافرمانيش شد تا جائيكه قسم خورد و تهديد كرد تا روز قيامت ، دست از گمراه كردن انسان برندارد !

7 ـ با تمام شدت به او خطاب شد كه جهنم را از تو و پيروانت پر خواهم كرد .

عاقبت شوم ابليس

در هر صورت سر باز زدن ابليس از سجده باعث رجم و طرد او از پيشگاه حق و دچار شدنش به لعنت در دنيا و آخرت و به طور حتم جهنمی شدن او در قيامت گشت و صفت پليد كبر ، به او اجازه توبه و بازگشت نداد و با علم به اين مسئله كه دورماندن از عنايت حق باعث عذاب آخرت و خزی دنياست ، به علو و كبرش ادامه داد و با پی گرفتن گمراهی انسان دقيقه به دقيقه بر بار سنگين گناه و معصيت و طغيانش می افزايد .

راستی چه درس ها و عبرت ها و پندها و موعظه ها كه در اين آيات برای تمام انسان ها جلوه گر است !

خدا كند ما را ديده بصيرت و گوش شنوا باشد ، تا با ديدن اين آيات در قرآن مجيد با ديده عقل و قلب و شنيدن امثال و عبرت های قرآنی بخود آئيم و از صفات و اخلاق اين دشمن آشتی ناپذير ، خود و اهل و عيال و اطرافيان خويش را پاك نگاه داريم .

خدا كند ، فرامين حضرت حق را در قرآن با جان و دل قبول كرده و بر اين ديو رجيم و موجود پليد و لعين تا لحظه خروج از دنيا كفر ورزيم و در راه ايمان و عشق به خدا سير خود را ادامه دهيم و از غفلت و سهو و جهل و نادانی پرهيز كرده و دل ، را به نور حق منور داشته و عقل و جان و نفس و دل ، از دسترس شيطان دور نگاه داريم كه اگر مراقب و محاسب و مواظب و بيدار نباشيم ، تمام هستی ما به وسيله اين دشمن غارتگر به غارت خواهد رفت .


  • تا كی ای مست خواب غفلت و جهل تا به مقصد در اين طريق تو را لحظه ای درگذر از اين پس و پيش چند مانی تو اين چنين خفته به طلب در جهان چه می پويی ديده بگشای ای كه در خوابی خويشتن را طلب مگر يابی[70]

  • گوش سوی مقلد نا اهل كی رساند دليل نابينا لمحه ای در نگر به عالم خويش همره از راه منزلی رفته چو تو گم گشته ای چه می جويی خويشتن را طلب مگر يابی[70] خويشتن را طلب مگر يابی[70]

هشدار قرآن پيرامون شيطان

قرآن مجيد شيطان و جنود او را دشمن آشتی ناپذير انسان دانسته و او را منبع هر شری معرفی نموده و وی را مانع وصول انسان به رشد و كمال و لقای حضرت او می داند و به طور مرتب آدمی را از خطرات و جنايات و خرابكاری های او برحذر داشته و هشدار می دهد كه هدف اين موجود پست و پليد ، اين است كه شما را از رفتن به بهشت منع كرده و به عذاب الهی بكشاند .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز