فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

امام صادق عليه السلام می فرمايد :

كسی كه به ديدار برادر مؤمنش در منزلش برود و نيتی جز زيارت برادر مؤمن نداشته باشد ، او را از زيارت كنندگان خدا می نويسند و بر خداست كه زائرش را اكرام كند[422] .

و نيز آن حضرت فرمود :

زيارت مؤمن برای خدا بهتر از آزاد كردن ده بنده مؤمن است و هر كس عبد مؤمنی را آزاد كند ، به هر عضوش ، عضوی از جهنم آزاد می شود[423] .

و اما كسی كه به زيارت برادر مؤمن برود ، برای خدا ، نه برای اين كه مشكلی از او حل كند ، يا حاجتی از او روا نمايد ، يا در مرضش از او عيادت كند ، ثواب های عظيم به او خواهد رسيد[424] .

مجالس علم

رفتن به مجالس علم جهت رشد عقل و كمال روح و يافتن واقعيت ها و به دست آوردن معرفت ، به حقيقت زكات پای انسان است و در ادای اين زكات ، بهترين بهره های مادی و معنوی نصيب انسان می گردد .

به حقيقت كه در تمام روی زمين هيچ مجلسی ، ارزنده تر و پر بهره تر و نافع تر از مجلس علم نيست ، مجلس علم مجلس حق ، مجلس نور و بنابر روايات باغی از باغ های بهشت است .

رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود :

هر كه راهی رود كه در آن دانشی جويد ، خداوند او را به راه بهشت برد و به راستی فرشته ها برای طالب علم پرها و بال های خود را فرو نهند به نشانه رضايت از او و اين محقق است كه برای طالب علم هر كه در آسمان و زمين است آمرزش خواهد ، تا برسد به ماهيان دريا . فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت ماه است بر ستارگان در شب چهارده و براستی علما وارث پيامبرانند زيرا پيامبران دينار و درهمی به ارث نگذاشتند ولی ارث آن ها علم بود و هر كس از آن برگرفت بهره فراوانی برده است[425] .

ابوبصير می گويد : از حضرت صادق عليه السلام شنيدم می فرمود :

هر كه كار خيری ياد بدهد ، مانند كسی كه بدان عمل كند اجر می برد ، گفتم :

اگر او هم به ديگری ياد دهد به معلم اول ثواب آن عمل می رسد ؟ فرمود : اين ثواب برای او جاری است ، اگر به همه مردم هم ياد بدهد ، گفتم : اگر معلم بميرد ؟

فرمود : اگر چه بميرد[426] .

امام سجاد عليه السلام فرمود :

اگر مردم می دانستند در طلب علم چه فايده ای است دنبال آن می رفتند گرچه خون دل در راه آن بريزند و به گرداب ها فرو شوند ، براستی خدای تبارك وتعالی به دانيال عليه السلام وحی فرمود ، مبغوض ترين بندگانم نزد من نادانی است كه حق اهل علم را سبك شمارد و از آنان پيروی نكند و دوست ترين بندگانم نزد من پرهيزكار طالب ثواب شايان و ملازم علما و پيرو بردباران و پذيرای از حكمت شعاران است[427] .

جلسه صلح بين مسلمانان

بر اثر حوادث و پيش آمدها و امور مالی و خانوادگی و گاهی كم ظرفيتی ها بين دو دوست مسلمان ، دو ملت مسلمان ، دو خانواده مؤمن ، دو زن و شوهر ، پدر و مادر ، فرزند و مادر ، معلم و متعلم ، دو شريك در كار ، نزاع و اختلاف پيش می آيد . چه بهتر كه خود اينان در پی قوانين ثمربخش الهی به صلح و مصالحه با هم برخيزند و اگر نشد بر ساير مؤمنان و افراد مسلمان است كه برای اصلاح و صلح بين آنان حركت كنند كه اين حركت به فرموده امام صادق عليه السلام زكات پا است و اين حركت در پيشگاه حضرت حق از ثواب بسيار عظيم برخوردار است .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز