فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

حكمت از زبان امام علی عليه السلام

در « نهج البلاغة » ، به عالی ترين وجه ممكن ، حضرت مولی الموحدين ، امام العاشقين ، محبوب العارفين ، اميرالمؤمنين عليه السلام ، اوليای حق را معرفی كرده كه در ميان تمام حكمت های حكيمان ، اين حكمت از همه پرارزش تر و بهتر است ، در اين زمينه به ترجمه خطبه « نهج البلاغة » قناعت می شود ، امام عارفان در اين خطبه عرفانی سی و سه علامت برای اوليا و عباد واقعی حق بيان می كند :

1 ـ از محبوب ترين عباد حق ، آن انسانی است كه خداوند او را در شناختن خويشتن و ساختن آن ياری فرموده است .

2 ـ لباس انسانی كه محبوب خدا بوده و به شناخت و ساخت خويشتن توفيق يافته است ، از اندوه و پوشاكی از بيم به خود پوشيده است .

3 ـ نتيجه شناخت و ساخت خويشتن كه انسان را به مقام والای محبوبيت خداوندی نائل می سازد ، ظهور فروغ تابناك هدايت در درون اوست .

4 ـ اين محبوب خدا آماده قرار گرفتن در پيشگاه خدا در آن روز با عظمت است كه قطعاً فرا خواهد رسيد .

5 ـ واقعياتی را كه برای او دور می نمايد ، بخود نزديك می سازد .

6 ـ شدائد رنگارنگ روزگاران را برای خود آسان ساخته است .

7 ـ در اين دنيا با بينايی نافذ می نگرد .

8 ـ به طور بسيار فراوان در ذكر خداوندی به سر می برد .

9 ـ از آب حيات حق و حقيقت كه گوارای جان است سيراب می شود .

10 ـ مدخل های ورود به آن آب حيات را بر خود هموار نموده است .

11 ـ با اولين جرعه ها از آن آب حيات بخش ، راه روشن و هموار را پيش می گيرد .

12 ـ لباس های گوناگون شهوات را از پيكره وجود خود می كند .

13 ـ و از هر گونه همّ و غم رها شده ، جز يك هم و نگرانی مقدس كه برای خود به تنهايی انتخاب نموده است .

14 ـ او از صفت مهلك نابينايی نجات يافته است .

15 ـ در حيات خود شركتی با هواپرستان ندارد .

16 ـ اين محبوب خدا كليد گشاينده درهای هدايت و قفل درهای ضلالت و هلاكت است .

17 ـ راهی را كه بايد سپری كند ، با بينايی شايسته تشخيص داده ، مشعل های فروزان الهی را كه سر راهش نصب شده است ، شناخته و ناهمواری ها و فرو رفتن در فراز و نشيب های راهش را پشت سر می گذارد .

18 ـ اين انسان رهرو كمال به محكم ترين وسايل صعود به ارزش های انسانی و الهی چنگ زده است .

19 ـ يقينی كه درون او به وجود آمده است مانند نور خورشيد است كه به هر چيزی بتابد آن را روشن می سازد .

20 ـ نفس خويشتن را در با اهميت ترين امور ، فقط برای خدا گمارده و در نتيجه عمل وی ، در هر حادثه ای كه با او ارتباط برقرار می كند و به او وارد می گردد ، انعكاس كننده كمال او می باشد و هر فرعی كه برای او پيش آيد با بهترين وجه به اصل آن برمی گرداند و بر آن تطبيق می نمايد .

21 ـ اين محبوب خدا چراغی است فروزان در ظلمتكده های دنيا و بازكننده مشتبهات و تاريكی ها .

22 ـ او كليدی است برای گشودن مشكلات .

23 ـ راهنمای كاروانيان حيات است در زندگی .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز