فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

و بايد توجه داشت كه طهارت نفس مقام بسيار ارزشمندی است و اگر سالك به اينجا مشرف گرديد ، ابواب خير و رحمت و معرفت و نور برای او فتح شده و با عالم بالا ارتباط پيدا خواهد كرد .

حكمت در توجه به مسائل عالی الهی

عارف بزرگ سيد احمد موسوی حايری می گويد :

طالب حضرت حق جلّ و علا را شايسته آن است كه چون عزم به خوابيدن نمايد ، محاسبه اعمال و افعال و حركات و سكنات صادره از خود را از بيدار شدن شب سابق تا آن زمان تماماً و كمالاً نموده و از معاصی و اعمال ناشايسته واقعه از خود ، پشيمان شده و توبه حقيقی نموده و تصميم بگيرد كه انشاء اللّه در مابعد عود ننموده ، بلكه تلافی و تدارك آن را در ما بعد بنمايد و متذكر شود كه :

« ألنَّوْمُ أخُ الْمَوْتِ » .

خواب برادر مرگ است .

اللّهُ يَتَوَفَّی الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا [380] .

و خداست كه روح [ مردم ] را هنگام مرگشان به طور كامل می گيرد و روحی را كه [ صاحبش ] نمرده است نيز به هنگام خوابش [ می گيرد ] .

تجديد عهد به ايمان و شهادتين و عقايد حقه نموده ، با طهارت رو به قبله «كما يجعل الميت فی قبره» به نام خدا استراحت نموده و به مقتضای آيه شريفه در مقام تسليم روح خود به حضرت دوست جلّ و علا بر آمده بگويد :


  • اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببينم و تسليم وی كنم[381]

  • روزی رخش ببينم و تسليم وی كنم[381] روزی رخش ببينم و تسليم وی كنم[381]

مشغول توجه به حضرت حق جلّ و علا و تسليم خود به او شده تا او را خواب بربايد و ملتفت آن باشد كه چون خواب رود به سراسر وجودش از روح و بدن در قبضه قدرت حضرت حق جل و علا خواهد بود ، بحدی كه حتی از خود غافل و بی شعور می شود و اگر اعاده روح به بدن نفرمايد ، موت حقيقی خواهد بود ، چنان كه در آيه شريفه می فرمايد :

فَيُمْسِكُ الَّتِی قَضَی عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَی إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً [382] .

و خداست كه روح [ مردم ] را هنگام مرگشان به طور كامل می گيرد و روحی را كه [ صاحبش ] نمرده است نيز به هنگام خوابش [ می گيرد ] .

چه بسيار كسانی كه خوابيدند و بيدار نشده ، تا روز قيامت سر بر نداشتند ، پس اميد برگشتن به دنيا دوباره نداشته باشد مگر به تفضل جديدی از حضرت حق جل و علا و در بر گردانيدن روح او را به بدن به لسان حال :
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز