فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

چون در مرحله عمل از خود باشی هنوز در بساط شركی ، به همين خاطر در معارف اسلام ريا نوعی از شرك شناخته شده ، سالك به هنگامی كه كمال خلوص را در نيت و هماهنگی با فرمان را در عمل رعايت كند به مقام فنای افعالی رسيده است .

نظامی ، آن حكيم نكته سنج در مقام درخواست اين مقام از حضرت رب العزه گويد :


  • ملكا و پادشاهی روشی كرامتم كن دل و دين شكسته آنگه هوسم زنام جويی ادبم مكن كه خردم خللم مبين كه خاكم حرم تو آمد اين دل زحسد نگاهدارش زگناه و عذر بگذر بنواز و رحمتی كن به طفيل طاعت تو تن خويش زنده دارم همه ممكن الوجودی رقم هلاك دارد تو كه واجب الوجودی ابدالابد بمانی

  • كه بدان روش بگردم زبدی و بدگمانی سر و پا برهنه آنگه سخنم ز مرزبانی ببر از نهاد طبعم دو دلی و ده زبانی كه فرشته با شياطين نكند هم آشيانی به خجالتی كه بينی به ضرورتی كه دانی چو نباشد اين سعادت نه من و نه زندگانی تو كه واجب الوجودی ابدالابد بمانی تو كه واجب الوجودی ابدالابد بمانی

فنای صفاتی

در فنای صفاتی می فرمايند :

بايد تمام صفات و اخلاقيات و نفسانيات و حالات سالك مضمحل در صفات حضرت او شود ، تا جايی كه صفتی در سالك جز صفت اللّه نماند و آن هم با معرفت به تمام رذائل و فضائل و پيراسته شدن از كليه رذائل و آراسته شدن به تمام حسنات و فضائل ميسر است و اين راه بسيار دور و پر پيچ و خم و خطرناكی است كه سالك بايد با كمك معرفت و خلوص و همت گرفتن از نور انبيا و امامان عليهم السلام و علمای ربانی بپيمايد و به آنجا برسد كه مظهر اسما و صفات گردد .


  • خورشيد آسمان ظهورم عجب مدار ارواح قدس چيست نمودار معنيم بحر محيط رشحه ای از فيض فايضم از عرش تا به فرش همه ذره ای بود روشن شود زروشنی ذات من جهان آبی كه زنده گشت ازو خضر جاودان و آن دم كزو مسيح همی مرده زنده كرد يك نفخه بود از نفس روح پرورم[355]

  • ذرات كاينات اگر گشت مظهرم اشباح انس چيست نمودار پيكرم نور بسيط لمعه ای از نور ازهرم در نور آفتاب ضمير منورم گر پرده صفات خود از هم فرو درم آن آب چيست قطره ای از حوض كوثرم يك نفخه بود از نفس روح پرورم[355] يك نفخه بود از نفس روح پرورم[355]
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز