فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441

اسلام و دگرگونی آن

روزی كه پيامبر عزيز اسلام صلی الله عليه و آله ، از كوه حراء برای اعلام اسلام وارد شهر مكه شد ، احدی از مردم عربستان سواد خواندن و نوشتن نداشت ، كشورهای ديگر عالم هم آن چنان كه بايد از علوم مختلفه آگاهی نداشتند ، چون نور مكتب الهی بر مغزها تابيد ، درهای علوم به روی مردم عرب و سپس جهانيان باز شد و دگرگونی عجيبی در تمام امور زندگی برای مردم جهان پديدار گشت ، بدون شك سفره دانش امروز جهانيان را می توان مرهون اسلام عزيز دانست ؛ زيرا تشويق پيامبر صلی الله عليه و آله و قرآن و ائمه طاهرين عليهم السلام بود كه مردم را به فراگيری علوم و فنون تحرك داد و اين چنين انسان را به لب دريای دانش رهنمون گشت .

اين مسئله كه علم و تمدن امروز مرهون اسلام است به تصديق بزرگ ترين دانشمندان اروپا رسيده و همانان هستند كه با كمال حريت و آزادی در نوشته های خود آورده اند : اروپا از قرن هيجدم به بعد بر سر سفره گسترده دانش كه به همت مسلمانان پهن شده بود نشست و بايد تمام دانشمندان اروپا خود را مديون حركت علمی مسلمانان بدانند .

پايه های بسياری از علوم معنوی و مادی را مسلمانان از بركت بعثت پيامبر صلی الله عليه و آله و نزول قرآن مجيد ريختند .

اگر پس از پيامبر صلی الله عليه و آله انحرافی در دستگاه رهبری راه نيافته بود و اگر مسلمانان نسبت به پيشرفت های خود ادامه حركت می دادند و اگر بر اثر نعمت فراوان و ثروت و مكنت زياد ، غرق در شهوات نمی شدند و اگر آزاد از فرمانروايان پست و دنياپرست و آلت دست استعمار نبودند ، بدون شك وضع جهان امروز و خود مسلمانان غير از اين بود كه هست .

متأسفانه مسلمانان پس از دو قرن فعاليت و حركت های علمی شگفت انگيز ، بر اثر فتوحات بسيار زياد كه همراه با ثروت فراوان ولی عدم معنويت و تربيت بود ، دچار شهوات شده و به اسارت هوا و هوس در آمدند و به تدريج حركت علمی و فكری و تربيتی و معنوی خود را از دست داده و تمام نيروی خود را صرف جنگ های بی محتوا و فتوحات بی ثمر و كشمكش های داخلی و طايفه ای و مذهبی كردند و از طرف ديگر مسحور عيش و نوش ظاهر گشتند و در نتيجه به خواب سنگين غفلت و شهوت فرو رفتند و از آنچه كه بايد در راه خير دنيا و آخرت به دست آورند ، محروم شده و دستاوردها را هم به تاراج اجانبی چون مغولان ، تيموريان و استعمارگران اروپا و امريكا دادند .

برای اين كه بدانيد مسلمانان چه حركت عظيمی در انواع علوم ايجاد كردند ، به كتاب های الفهرست ، الذريعه ، اعيان الشيعه و تاريخ تمدن اسلام و نام كتابخانه های گذشته مسلمانان و تعداد كتب آن ها ، مراجعه كنيد[341] .

كتابخانه های مسلمانان

در آن روزگار تمام مراكز مسلمان نشين دارای كتابخانه های بسيار مجهز بود كه بعضی از آن ها مانند كتابخانه بيت الحكمة بغداد بيش از چهار ميليون كتاب داشت .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز