فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

آری ، هر كس با دقت به خويش مراجعه كند می بيند كه عقلش دچار جهل ، قلبش دچار بسياری از امراض مانند وسوسه ، غرور ، حسد ، كبر ، ريا ، حب جاه و شهوت و ديده و گوش و دست و پا و شكم و شهوت هر يك دارای امراضی هستند و طبيب اين امراض و معالج اين دردها قطعاً خود انسان نيست ، اين خدای مهربان است كه با توجه و عنايت و به وسيله انبيا و امامان عليهم السلام و كتب آسمانی معالج انسان می باشد و اين انسان است كه برای درمان دردها بايد به نسخه های شفابخش الهی عمل كند كه از جمله آن نسخه ها روزه همراه با شرايط است .

به خود مغرور نباشيد و درباره خود تصور سلامت نداشته باشيد ، تا هستيد خود را مريض و خدای مهربان را طبيب خود بدانيد كه در همه كره زمين ، سالم اندك و مريض بسيار زياد است ، به داستان واقعی زير كه نمايشگر اين واقعيت است توجه كنيد :

مريض واقعی

عيسی بن مريم عليه السلام ، شبی در شهر ناصريه بود ، صاحب خانه به محضر حضرت عرضه داشت : شهر را بيمارانی است كه طبيبان مادی از علاج آنان عاجزند ، اگر اجازه دهيد ، همه را برای شفا به خدمت شما بياورند . عيسی عليه السلام قبول كرد . چون صبح شد ، بيماران را به سر راه عيسی عليه السلام آوردند تا آنان را با دم الهی خود شفا دهد . تعداد آنان را حدود ده نفر ديد ، فرمود : بيماران شما همين ده نفر هستند ؟

عرضه داشتند : آری ، فرمود : اگر سالم های اين شهر به اين تعداد باشند برايم اعجاب آور است !

اين است نظر يك پيامبر اولوالعزم درباره اهل سلامت و درباره بيماران كه سالم ها بسيار اندكند و بيماران بسيار زياد .

اگر بيماران به مصلحت طبيب واقعی خود ، حضرت احديت توجه كنند ، سلامت آنان تضمين می شود .


  • هر كه درين درد گرفتار نيست هر كه دلش ديده بينا نيافت هر كه از اين واقعه بويی نبرد خوار شود در ره او هم چو خاك گرچه حجاب تو برون از حدست پرده پندار بسوز و بدانك در دو جهانت به از اين كار نيست[306]

  • يك نفسش در دو جهان بار نيست ديده او محرم ديدار نيست جز به صفت صورت ديوار نيست آن كه در اين واقعه خونخوار نيست هيچ حجابيت چو پندار نيست در دو جهانت به از اين كار نيست[306] در دو جهانت به از اين كار نيست[306]
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز