فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441

ثواب روزه

پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمود :

خداوند فرموده هر برنامه نيكی به ده برابر تا هفتصد برابر مزد دارد ، مگر روزه ماه رمضان كه برای من است و جزايش بر عهده من است[279] .

و نيز آن حضرت فرمود :

به آن كسی كه جانم در قبضه قدرت اوست ، بوی دهان روزه دار در پيشگاه خدا پاكيزه تر از بوی مشك است ، خداوند می فرمايد : برای خاطر من از شهوت و طعام و نوشيدنی دست برداشت ، پس روزه برای من است و جزايش بر عهده من است[280] .

و نيز آن حضرت فرمود :

برای بهشت دری است به نام سيرآب نهايی از آن در جز روزه داران وارد نمی شوند ، لقای خدا در جزای روزه به روزه دار وعده داده شده[281] .

و نيز آن حضرت فرمود :

برای روزه دار دو خوشحالی هست : يكی وقت افطار و ديگر وقت لقای با حق[282] .

و آن جناب فرمود :

برای هر چيزی دری است و در عبادت روزه است[283] .

قالَ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : بُنِیَ الاْءسْلامُ عَلی خَمْسَةِ أشْياءِ : عَلَی الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوَلايَةِ[284] .

امام باقر عليه السلام فرمود : بنای اسلام بر پنج چيز است : نماز ، زكات ، حج ، روزه ، رهبری امام معصوم .

پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمود :

روزه دار در حال عبادت است گرچه خواب باشد تا وقتی كه در حال غيبت كردن مسلمان نباشد[285] .

نبیّ اكرم صلی الله عليه و آله به اصحاب فرمودند :

شما را به چيزی خبر دهم كه اگر عمل كرديد شيطان از شما دور شود به مانند دوری مشرق از مغرب ؟ عرضه داشتند : آری ، فرمودند : روزه رويش را سياه می كند ، صدقه پشتش را می شكند ، حب فی اللّه و كمك به عمل صالح او را مستأصل و بيچاره می كند ، استغفار رگ قلبش را می گيرد و برای هر چيزی زكات است زكات بدن ها روزه است[286] .

يك بار ديگر با اين همه مقدمه به جمله اول روايت « مصباح الشريعة » توجه كنيد تا مفهومش آن چنان كه هست برای شما روشن گردد ، امام صادق عليه السلام در جمله اول می فرمايند ، رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود :

روزه سپر است ، يعنی حايل بين شما و آفات دنيا و حجاب بين شما و عذاب آخرت است ، آری ، روزه با شرايطی كه در روايات و دعاهای گذشته بيان شد اگر تحقق پيدا كند ستر از آفات دنيا و حجاب از عذاب آخرت است .

[ فَإذا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَواتِ وَقَطْعَ الْهِمَّةِ عَنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ ]

نيت روزه

امام صادق عليه السلام در اين جمله می فرمايد :

چون خواستی روزه بگيری ، نيتت در حقيقت از ورود به اين مقام با عظمت الهيه اين باشد كه نفس را از تمام شهوات « شهوت خوردن و آشاميدن خارج از حدود الهی ، شهوت جنسی شيطانی ، شهوت مقام و جاه و رياست ، شهوت مال پرستی ، شهوت غرور و كبر و ريا ، شهوت عجب و خودبينی و خودپسندی ، شهوت شهرت و سلطه طلبی » نگاه داری و با كمال قدرت و اراده از جولان نفس در ميادين خطرناك گناه با كمك گيری از روزه جلوگيری كنی .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز