فارسی
جمعه 22 فروردين 1399 - الجمعة 16 شعبان 1441


  • ره عشاق راهی بی كنار است وگر سيری زجان در باز جان را وگر در يك قدم صد جان دهندت به هر وقتی كه جانی بر فشانی كسی كز جان بود زنده در اين راه درآمد دوش در دل عشق جانان كنون بی خود بيا تا بار يابی چو شد فانی دلت اندر ره عشق قرار عشق جانان بی قرار است[263]

  • از اين ره دور اگر جانت به كار است يكی جان را عوض آنجا هزار است نثارش كن كه جان ها بی شمار است هزاران جان تو بر تو نثار است زجرم خود هميشه شرمسار است خطابم كرد كه امشب روز بار است كه شاخ وصل بی باران به بار است قرار عشق جانان بی قرار است[263] قرار عشق جانان بی قرار است[263]

روزه در آيينه روايات

روايات عالی شيعه مسائل مهمی را در باب روزه مطرح می كنند كه دانستن آن برای پی بردن به ارزش اين عمل الهی ، برای عباد خدا لازم است .

در روايتی وارد شده كه حضرت رضا عليه السلام در جواب مسائل محمد بن سنان در قسمت روزه نوشتند :

علت روزه درك رنج گرسنگی و تشنگی است ، تا عبد از اين طريق در پيشگاه حضرت حق ذلت و مسكنت نشان دهد و از عوارض سيری و سيرابی كه غفلت و غرق شدن در عيش و نوش است درآيد و از اجر و حساب حق برخوردار گشته ، به مقام صبر و استقامت برسد و از اين راه مزه شدائد آخرت را درك كرده و قدرت خطرناك شهواتش را بشكند ، روزه واعظ او در دنيا و دليلش به سوی رضای حق در آخرت باشد و برای اين كه شدت اين مراحل را از اهل فقر و مسكنت در دنيا و آخرت دريابد[264] .

هشام بن حكم فلسفه روزه را از حضرت صادق عليه السلام پرسيد ، حضرت فرمود :

وجوب روزه برای ايجاد مساوات بين غنی و فقير است ، به اين معنا كه غنی تا شدت نبيند ، در گذرگاه رحمت نسبت به فقير قرار نمی گيرد ، اين غنی است كه هر چه بخواهد برايش فراهم است ، بايد مزه سختی را بچشد تا به عنايت خدا بين او و فقير فاصله كم شود ، رنج گرسنگی و تشنگی را به او می چشاند تا بر ضعيف رقت آرد و بر گرسنه ترحم كند[265] .

در روايات مهمی آمده كه :

روزه دار در ماه رمضان ، بايد تمام حيثيت و وجود و شؤون و اعضا و جوارحش روزه باشد ـ به اين معنی كه شكمش از آب و غذا و تمام موجوديتش از گناه و معصيت ـ ورنه روزه اش دارای اعتبار و ارزش نخواهد بود .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز