فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441

بنابراين معنای عبادت خيلی والاتر از آن است كه عاميان گمان می برند و خيلی با معناتر از آن است كه متفكران سطح نگر و بی خبر از آب حيات جان آدمی می پندارند[256] .


  • هر كه در راه حقيقت از حقيقت بی نشان شد هر كه مويی آگه است از خويشتن يا از حقيقت او خبر دارد از او كو در حقيقت بی خبر گشت تا تو در اثبات و محوی مبتلايی فرخ آن كس گم شدن از محو پيدا گشتن از اثبات تا كی هر كه از اثبات آزاد آمد و از محو فارغ هر چه بودش آرزو تا چشم برهم زد عيان شد

  • مقتدای عالم آمد پيشوای انس و جان شد او زخود بر سر نيامد در پی او كی توان شد وان اثر دارد كه او در بی نشانی بی نشان شد كو از اين هر دو كناری جست و ناگه از ميان شد مرد آن را دان كه چون مردان ورای اين و آن شد هر چه بودش آرزو تا چشم برهم زد عيان شد هر چه بودش آرزو تا چشم برهم زد عيان شد

[257]

[ فَإنْ لَمْ تَاْتِ بِشَرائِطِ الدُّعاءِ فَلا تَنْتَظِرِ الاْءجابَةُ فَإنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأخْفی فَلَعَلَّكَ تَدْعُوهْ بِشَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ نِيَّتِكَ خِلافَ ذلِكَ ]

اسباب استجابت دعا

اگر شرايط دعا را به جای نياوری ، توقع اجابت مكن و به انتظار جواب منشين ، چرا كه جناب عزت عز شانه عالم سر و خفيات است و می داند كه تو شرايط دعا را به جا نياورده ای و استعداد و قابليت از برای افاضه آنچه طلبيده ای به هم نرسانده ای و با فقد شرط و عدم استعداد ، وجود مشروط معقول نيست .

پس سبب عدم اجابت تقصير خودست كه قابل باشد ، نه نقصان فاعل كه جواد مطلق است .

مترجم « مصباح الشريعة » مرحوم ملا عبدالرزاق لاهيجی در ذيل اين جمله می گويد[258] :

زمان استجابت دعا

از جمله اسباب اجابت دعا ، زمان دعا است ـ غير از شرايط مهمی كه بايد در دعاگو باشد ـ مثل شب جمعه يا روز جمعه ، حديث است كه پروردگار عالم در هر شب جمعه از اول شب تا طلوع فجر ندا می كند به بندگان خود از فوق عرش كه آيا نيست بنده مؤمنی كه بخواند مرا در اين وقت و حاجتی از من خواهد ، خواه حاجت دنيا و خواه حاجت آخرت كه تا من حاجت او را برآرم و مطلب او را روا كنم و آيا نيست بنده مؤمنی كه در اين وقت از گناهان خود توبه كند و به من بازگشت نمايد ، تا من بيامرزم او را و توبه او را قبول كنم ، آيا نيست بنده مؤمنی كه معاش او تنگ باشد و از من بخواهد وسعت معاش را ، تا من اجابت كنم او را و آيا نيست صاحب دردی كه از من سؤال كند صحت خود را ، تا من او را صحت بخشم و عافيت كرامت فرمايم و يا محبوس باشد تا او را خلاصی دهم ، يا ظلم كسی به او رسيده باشد ، تا او را از ظلم ظالم نجات دهم .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز