فارسی
شنبه 01 ارديبهشت 1397 - السبت 4 شعبان 1439
مناجات و دعا
ارسال پرسش جدید

فرازی از دعای ندبه-ترجمه استاد انصاریان

فرازی از دعای ندبه-ترجمه استاد انصاریان
ستايش خاص خدا، پروردگار جهانيان است، و درود و سلام خدا، سلامى كامل، بر سرور ما محمد، پيامبرش و اهل بيت او، خدايا تو را ستايش، بر آنچه به آن جارى شد قضاى تو درباره اوليايت، آنان كه تنها براى خود دينت برگزيدى، آنگاه كه براى ايشان اختيار كردى، فراوانى ...

صلوات شعبانیه

صلوات شعبانیه
خدايا! بر محمّد و مخاندان محمد درود فرست، درخت نبوت، و جايگاه رسالت، و محل آمد و شد فرشتگان، و معدن دانش، و خانواده وحى، خدايا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، كشتى روان در اقيانوس هاى عميق، هركه به آن توسّل جويد ايمنى يابد، و هركه آن را رها كند ...

مناجات خمس عشر

مناجات خمس عشر
خدايا! گناهان بر من لباس خوارى پوشانده، و دورى از تو جامه درماندگى بر تنم پيچيده، و بزرگی جنايتم دلم را ميرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده كن، اى آرزويم و مرادم و خواسته ام و اميدم، به عزّتت سوگند براى گناهانم آمرزنده اى جز تو نمى يابم، و براى ...

فرازی از دعاهای ماه رجب - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعاهای ماه رجب - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا شكيبايى شاكرانت، و كردار ترسيدگانت، و باور عبادت كنندگانت را از تو می خواهم، خدايا تو برتر و بزرگى، و من بنده بينوا و تهيدستم، تو بى نياز و ستوده اى، و من بنده خوارم، خدايا بر محمّد و خاندانش درود فرست، و عطاى اين خواسته ها را بر من منت ...

تسبيحات روزانه ماه رجب

تسبيحات روزانه ماه رجب
براى روزه ماه رجب فضيلت بسيار وارد شده و در روايت آمده: اگر كسى قدرت بر روزه ماه رجب را ندارد، هر روز اين تسبيحات را صد بار بخواند، تا ثواب روزه ماه رجب را دريابد: سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ سُبْحَانَ مَنْ لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلا لَهُ ...

فرازی از دعای روز پنجشنبه - ترجمه استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای روز پنجشنبه - ترجمه استاد حسین انصاریان
سپاس خداى را كه شب تاريك را با قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ آن را درحالیكه قرين نعمتش بودم بر تن من كرد، خدايا! همچنان كه مرا براى اين روز نگاه داشتى براى امثال آن نيز پابرجا بدار و بر پيامبر اسلام محمّد و خاندان او درود فرست و ...

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
مناجات اول: راز و نیاز توبه کنندگانخدايا سايه رحمتت را بر گناهانم بينداز،و ابر مهربانى ات را به سوى عيب هايم گسيل كن، خدايا آيا برده فرارى جز به جانب مولايش باز مى گردد؟ يا كسى به او از خشم مولايش جز مولايش پناه مى دهد؟ خدايا اگر پشيمانى از گناه توبه ...

فرازی از زیارت حضرت فاطمه(ع) - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از زیارت حضرت فاطمه(ع) - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
اى آزموده، آزمودت خدایي كه تو را آفريد، پيش از آنكه تو را بيافريند، پس به آنچه آزمودت تو را شكيبا يافت ما بر اين باوريم كه دوستان و تصديق كنندگان توایم، و به تمام آنچه پدرت (درود خدا بر او و خاندانش باد) و وصی اش براى ما آورده صبركننده ايم، پس از تو ...

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
مناجات اول: راز و نیاز توبه کنندگان خدايا! گناهان بر من لباس خوارى پوشانده، و دورى از تو جامه درماندگى بر تنم پيچيده، و بزرگی جنايتم دلم را ميرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده كن، اى آرزويم و مرادم و خواسته ام و اميدم، به عزّتت سوگند براى گناهانم ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
سلام بر شما اى اهل بيت نبوّت، و جايگاه رسالت، و عرصه رفت و آمد فرشتگان، و مركز فرود آمدن وحی و معدن رحمت، و خزانه داران بهشت، و نهايت بردبارى، و ريشه هاى كرم، و رهبران امّت ها، و سرپرستان نعمت ها، و بنيادهاى نيكان، و استوانه هاى خوبان، و رهبران سياسى ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خديا! درهاى روز را با كليدهاى رحمت و رستگارى به روى ما بگشا، و بر من از بهترين لباس هاى هدايت و صلاح بپوشان، به عظمتت در آبشخور قلبم چشمه هاى فروتنى را بجوشان، و در برابر هيبتت از گوشه های ديدگانم رودهاى اشك سوزان جارى ساز، و مرا از بى پروايى و نادانى ...

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
من شهادت می دهم كه تنها تويى خدا، بالابرنده اى براى آنچه بر زمين نشاندى نيست و نه زمين زننده اى براى آنچه بالا بردى و نه عزّت بخشى آن را كه تو خوارش كردى، و خواركننده ای نيست آن را كه تو عزيز نمودى و بازدارنده اى براى آنچه عطا كردى نيست، و نه عطا كننده ...

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدایا، گناهانم را آنچه بوده و آنچه خواهد بود بيامرز و پدر و مادرم و همه مردان و زنان باايمان را مشول آمرزشت قرار داده و بر من از روزى حلالت وسعت عنايت كن و مرا از شر انسان بد و همسايه بد و پادشاه بد و همنشين بد و روز بد و ساعت بد كفايت فرما و از كسى كه ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
خدايا از تو درخواست می كنم، به رحمتت كه همه چيز را فرا گرفته، و به نيرويت كه با آن بر هرچيز چيره گشتى و در برابر آن هرچيز فروتنى نموده و همه چيز خوار شده و به جبروتت كه با آن بر همه چيزى فائق آمدى و به عزّتت كه چيزى در برابرش تاب نياورد و به بزرگی ات كه ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
اى آن كه زبان صبح را به گويايى تابش و روشنايى اش برآورد، شب تار را با تيرگي هاى شديد به هم پيچيده اش به اطراف جهان فرستاد، و ساختمان سپهر گردون را در اندازه هاى زيبايش محكم نمود، و پرتو خورشيد را به روشنايی شعله ورش در همه جا برافروزد، اى آن كه بر ذاتش ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خدايا! خشنودم به اينكه آنان امامانم باشند، پس مرا مورد پسند و خشنودى ايشان قرار ده زيرا تو بر هر كارى توانايى.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خشنودم به اينكه خدا پروردگارم باشد و محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) پيامبرم، و اسلام آيينم و قرآن كتابم، و كعبه قبله ام، و على ولى و امامم، و حسن و حسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى، و محمّد بن على و ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خشنودم به اينكه خدا پروردگارم باشد و محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) پيامبرم، و اسلام آيينم و قرآن كتابم، و كعبه قبله ام، و على ولى و امامم، و حسن و حسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى، و محمّد بن على و ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خدايا! اى مهربان ترين مهربانان همانا من اين يقين و استوارى دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدار هستى چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى، چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى، پس آن را به گاه فرارسيدن مرگم به من بازگردان.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خدايا! اى مهربان ترين مهربانان همانا من اين يقين و استوارى دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدار هستى چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى،

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

مرگ و عالم آخرت

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

تنها گناه نابخشودنی

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

راه كنترل شهوت چگونه است؟

پر بازدید ترین مطالب روز

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

میلاد امام حسین (علیه السلام)

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟

آیا تصویر امام زمان را دیده اید!

عشق امام سجاد (ع) به عبادت

چرا باید حجاب داشته باشیم؟