فارسی
دوشنبه 02 اسفند 1395 - الاثنين 24 جمادى الاول 1438
اصول فقه

ارتباط میان مسئولیت اخلاقی و مسئولیت فقهی!

مسئولیت در معنای فقهی و حقوقی؛ مترادف با عبارت ضمان به کار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار می گیرد «مسئول» یا «ضامن» می نامند. شخص در این صورت ملزم است که به جبران خساراتى برآید که به دیگرى وارد کرده است.مسئولیت ...