فارسی
دوشنبه 11 فروردين 1399 - الاثنين 5 شعبان 1441
  120
  0
  0

نظریه بوردیو جامعه شنا س وکارش علوم تربیتی فرانسوی درباره بهره برداری وهابیت ازکودکان

نظریه بوردیو جامعه شنا س وکارش علوم تربیتی فرانسوی درباره بهره برداری وهابیت ازکودکان

بر حسب نظریه بوردیو Bourdie جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی فرانسوی، بعد از بهره برداری از سرمایه فکری کودکان، با آموزش مفاهیم افراطی گری و قتل به آنان، بسیار سخت و حتی محال خواهد بود که آنها بتوانند در آینده از قید و بند این مفاهیم آزاد شوند!

  120
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    نظریه بوردیو جامعه شنا س وکارش علوم تربیتی فرانسوی ...
    سياست‌ها و عوامل اصلي رشد و تقويت فرقه‌ي وهابيت
    تعریف لرد کرزون وجولد تسهیر، مستشرق یهودی ازوهابیت
    دلایل پیشرفت وهابیت
    اسرائیلیات
    سوء استفاده وهابیت از نام علمای شیعی
    ابن تیمیه و اقبال مستشرقین به او

بیشترین بازدید این مجموعه

      ابن تیمیه و اقبال مستشرقین به او
      دلایل پیشرفت وهابیت
      سوء استفاده وهابیت از نام علمای شیعی
      اسرائیلیات
      تعریف لرد کرزون وجولد تسهیر، مستشرق یهودی ازوهابیت
      سياست‌ها و عوامل اصلي رشد و تقويت فرقه‌ي وهابيت
      نظریه بوردیو جامعه شنا س وکارش علوم تربیتی فرانسوی ...

آخرین مطالب

    نظریه بوردیو جامعه شنا س وکارش علوم تربیتی فرانسوی ...
    سياست‌ها و عوامل اصلي رشد و تقويت فرقه‌ي وهابيت
    تعریف لرد کرزون وجولد تسهیر، مستشرق یهودی ازوهابیت
    دلایل پیشرفت وهابیت
    اسرائیلیات
    سوء استفاده وهابیت از نام علمای شیعی
    ابن تیمیه و اقبال مستشرقین به او

بیشترین بازدید این مجموعه

      ابن تیمیه و اقبال مستشرقین به او
      دلایل پیشرفت وهابیت
      سوء استفاده وهابیت از نام علمای شیعی
      اسرائیلیات
      تعریف لرد کرزون وجولد تسهیر، مستشرق یهودی ازوهابیت
      سياست‌ها و عوامل اصلي رشد و تقويت فرقه‌ي وهابيت
      نظریه بوردیو جامعه شنا س وکارش علوم تربیتی فرانسوی ...

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز