فارسی
يكشنبه 10 فروردين 1399 - الاحد 4 شعبان 1441
  600
  0
  5
(2 نفر )

سوءاستفاده از حس میهن دوستی جوانان

سوءاستفاده از حس میهن دوستی جوانان

 پان ها

پان به معنای "همه" است ولی اساسا برداشتی که از پانها میشود عبارت است از ناسیونالیستهای افراطی چه در زمینۀ وطن پرستی چه در زمینۀ دینداری. افراد پیرو این تحجر(چون نمیتوان اسم آنرا تفکر گذاشت) طرفدار عدم برابری افراد هستند و خود را به واسطۀ نژاد یا دینشان از سایر انسانها برتر میدانند . در زیر به مهمترین آنها در ایران میپردازیم:

 

پان ایرانیها:

این افراد میگویند ما آریایی هستیم و از سایر انسانها برتریم. این افراد احساس حقارت خود در برابر پیشرفت غرب و شرق را با دستمایه قرار دادن برتری عهد باستان(!!) التیام میبخشند . باورهای آنها نشانگر اوج نادانی در این افراد است:

این افراد برای اینکه بتوانند بر تاریخ خود تکیه کنند شروع به ساختن افسانه کرده اند. چگونه؟ برخی از دروغهای این افراد را راجع به تاریخ میاورم:

جنگ ماراتن که منجر به شکست داریوش هخامنشی شد دروغ محض است.(یعنی تمام مورخین یونان یا در واقع تنها مورخینی که از فتوحات ایران در آن عصر نوشته اند دروغ میگویند و حرف فاقد سند اینها راست است)

کسی که هخامنشیان را منقرض کرد اسکندر مقدونی نبود بلکه فردی اهل ارومیه به نام اسکندر مغانی بود!!!(یعنی ایران باستان هرگز در دست یونانیها نبوده! پس لابد حکومت سلوکی هم جزئی از حکومتهای ایرانی اصیل است!!)

در نبرد نهاوند، علت شکست ایران ترسیدن فیلهای ایرانی از شترهای اعراب ترسیدند!!(عجیب است که چرا وقتی شاپور دوم ساسانی به جزیرة العرب حمله برد فیلها از شتر نمیترسیدند!!)

 

 

همچنین این افراد در نشان دادن اوج علم خود در عهد باستان از هیچ دروغی خودداری نمیکنند:

اولین کشتی به فرمان یک ملکۀ ایرانی ساخته شد!! (اولین ملکۀ ایران پوراندخت ساسانی دختر خسرو پرویز و هم عصر اسلام بوده است ؛ پس تمام جنگها دریایی پیش از او دروغ بوده است!!! یا اگر بگوییم آن ملکه پادشاهی نمیکرده پس لابد قبل از طوفان نوح بوده است لذا این ملکه اصلا آریایی نبوده زیرا حملۀ آریاییها به فلات ایران هزاران سال بعد از نوح صورت گرفت)

وقتی از آنها میپرسیم: پس چرا هیچ اثری از علم والای آنروز در کتب و اسناد تاریخی وجود ندارد؟ میگویند اعراب کتب ایرانیان را آتش زدند!! در حالی که مدارک و شواهد نشان میدهد که نابودی کامل کتب ایرانی در آن عصر ، هر چند تحت تأثیر تهاجم عرب هم بوده ولی بیشتر این کتب در اثر بی مبالاتی یا حتی توسط ایرانیان نابود شده است. در واقع هر جنگی خسارتهایی را در پی دارد چنانکه فرونشاندن شورش شهر صور توسط اردشیر سوم هخامنشی منجر به سوختن این شهر شد ولی پان ایرانیها میخواهند این حادثۀ سوختن کتابها را به اسلام مربوط کنند.

در مورد مذهب هم این افراد مذهب باستان را دست مایه قرار داده اند!! پس دین مقدس اسلام را دینی «غیر ایرانی» خوانده ، بدترین اهانتها را به بزرگان و حتی اسم خدا در این دین ، میکنند!! به همین واسطه رابطه اشان با پانهای مذهبی زرتشتی بد نیست. پیروان ضعیف النفس این گروه برای اینکه خود را «ایرانی» کنند(!!) از اسلام ابراز انزجار میکنند و میگویند: «هیچ مسلمانی ایرانی و هیچ ایرانی ای مسلمان نیست!!!!!» در این راه نیز از هیچ تهمتی به اسلام فروگذار نمیکنند:

عربها به زور ایرانیان را «مسلمان» کردند!!(بد نیست بدانید ایران در عصر امویان به طور کامل به دست اعراب افتاد و بنی امیه اسلام آوردن مردم مناطق مفتوحه را خیلی سخت قبول میکردند. حال چگونه است که ایرانیها را به زور مسلمان میکردند؟؟)

عربها مردهای ایرانی را میکشتند و زنهایشان را به کنیزی میبردند!! و حتی به آنها تجاوز میکردند!!!!!(البته ما در تاریخ داریم که اعراب مردان و زنان خاندان یزدگرد و مردان جنگجوی ایران را که با آنها مقابله میکردند به اسارت گرفتند ولی دیگر جایی ننوشته اند که مردم عادی ایران را نیز با آنها به اسارت گرفتند و چه خنده دار با وجود احکام سنگین اسلام راجع به تجاوز به عنف ، این مسلمین بودند که به زنان ایرانی تجاوز میکردند!! واقعا خجالت دارد که اینها برای کوبیدن اسلام به زنان دیار خود نیز رحم نمیکنند!!)

اسلام توجیه گر نظام برده داری بوده است!!! (جالب است که در دنیای متمدن ملل اسلامی اولین کشورهایی بودند که برده داری در آنها محو شد. چگونه است که اسلام خود توجیه گر آن بوده است؟ هر کس از تاریخ اسلام آگاه باشد میداند اسلام تمام تلاش خود را برای مقابله با برده داری کرد و احکام سنگینش در این باره منجر به انقراض سیستم برده داری در ملل اسلامی شد. در عین حال پس از اسلام هر کس هم اگر برده میشد؛ از اسرای جنگی بود که علت هم نبودن سیستمهای امروزی نگهداری از اسرای جنگی وجود نداشته است و این رسمی در سراسر جهان بوده است. در عین حال دیدیم که پیامبر اسلام به اسرای بدر گفت هر کس مسلمان بیسوادی را باسواد کند آزاد است و بسیار در زمینه آزادی بردگان و اسرا سفارش فرمود و این سیستمهای برده داری بعد از اسلام هم دستور اسلام نبوده است. )

 

فرق یک پان ایرانی و یک میهن پرست چیست؟

یک پان ایرانی به دنبال برتری بی چون چرای ایران نسبت به تمام ملل است و خود را به لحاظ هوش و قدرت جسمی و فکری و مذهب از همه برتر میداند و تمام تجاوزات کشورش به هر کشوری را توجیه میکند در حالی که یک میهن پرست به دنبال «پیشرفت» کشور است و دوست دارد کشورش در میان سایر کشورها شرایطی خوب و مناسب داشته باشد ؛ شاید هرگز به تجاوز به سایر سرزمینها فکر نکند ولی برای حفظ وجب به وجب خاکش حاضر است خون دهد.

یک پان ایرانی مذاهب غیر زرتشتی را و مردم غیر فارسی زبان را (به خصوص اعراب ایرانی را) به شدت تحقیر میکند و باعث نقص در اتحاد مردم میشود در حالی که یک میهن پرست به تمام فرق و تمام اصناف و قومیتهای ایران حرمت میگذارد و معتقد به لزوم اتحاد همۀ مردم برای پیشرفت کشور است.

 

اثر تفکرات پان ایرانیها بر اقوامی که تحقیرشان میکنند چیست؟

انتظار دارید عرب زبانهای ایران وقتی این اهانتها را میشنوند چه عکس العملی نشان دهند؟ در مورد ترکها چه؟ البته این عملکرد ابلهانه باعث تقویت پانهای ترک و عرب و کرد میشود . پان عربها و پان ترکها با نشان دادن حرفهای این گروه نادان به همزبانان خود آنها را در راه استقلال طلبی تشجیع میکنند. وقتی به پان ایرانیها میگوییم که به اینها بهانه ندهید میگویند خوزستان و آذرآبادگان جزء خاک ایرانند ما میخواهیم اینها را از این سرزمینها برانیم!!! جلوتر درمورد این پانها نیز صحبت میشود.

 

پان ایرانیها از حقوق بشر چه میگویند؟

پان ایرانیها وقتی بخواهند نظام جمهوری اسلامی را محکوم جلوه دهند دم از «نقض» حقوق بشر میزنند ولی وقتی به بحث برابری انسانها میرسند دیگر دل خوشی از حقوق بشر ندارند در ضمن خود را پیرو مذهبی میدانند که نظام فئودالی را صد در صد قبول دارد. و این یکی از علامتهای پان ایرانیهاست.

 

پان عربها:

این فرقه که طرفدار برتری نژاد عرب هستند. حرفها و اهانتهای پان ایرانی ها که از پیش از انقلاب آغاز شده است به تبلیغ آنها بین مردم عرب زبان خیلی کمک نموده است شعار انها اینست : «اتحاد مسلمین نه ، اتحاد اعراب»

همکاری آنها با دولت عراق در اوایل جنگ تحمیلی که هنوز نظام موفق به کنترلشان نشده بود در تاریخ ایران ثبت شده است. حال پاداش عربهایی را که با آنها همکاری نمیکنند را چگونه میدهیم؟!!

کشوری که پان عربها میخواهند ایجاد کنند خوزستان و استانهای جنوب شرقی ایران را شامل میشود.

پان عربها با استفاده از تحقیرهای شبانه روزی عربهای میهن پرست را هر روز به سوی خود میکشانند و به گوششان میخوانند: «اینها شما را حتی ایرانی نمیدانند چگونه میخواهید در مملکت ایشان زندگی کنید؟»

 

پان کردها:

این گروه نیز طرفدار برتری نژاد کرد هستند. هر چند پان ایرانیها بخواطر اینکه در حافظۀ ناقصشان خاطرۀ تلاشهای جدایی طلبانۀ کوموله های کرد را فراموش نمیکنند سعی در دلجویی از آنها دارند و بین آنها طرفدارانی نیز به هم زده اند ولی عملا اثری روی پان کردها ندارند و حرفهای نژادپرستانه اشان بهانه های مناسبی به دست پان کردها میدهد.

کشوری که جدایی طلبان کرد میخواهند ایجاد کنند کل مناطق کردنشین ایران ، عراق و ترکیه را در بر میگیرد که از ایران کردستان ، کرمانشاه و حتی ایلام را شامل میشود.

 

پان ترکها:

پان ترکها نیز طرفدار برتری ترکها بر سایر مللند و با بهانه قرار دادن تحقیراتی که بین فارسی زبانها در مورد «ترکها» وجود دارد سعی در تبلیغ خود دارند. گروهی از پان ایرانیها سعی در دلجوئی بی حاصل از آنها دارند و گروهی از آنها نیز آنها را تحقیر کرده و بی فرهنگشان میخوانند.

کشوری که پان ترکها میخواهند برای خود بسازند بخشهایی از ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان را تشکیل میدهد که از ایران آذربایجان شرقی و غربی و نیز اردبیل و قزوین را شامل میشود.

لازم به ذکر است که نظام جمهوری اسلامی علی رغم ضعفهایش تلاشهای بسیار زیادی برای بازگرداندن پان ترکها و پان کردها و پان عربها کرده است. تعطیلی روزنامۀ ایران به خواطر کشیدن کاریکاتور تمسخرآمیز نسبت به زبان ترکی یکی از دهها نمونۀ این تلاشهاست ولی پان ایرانیها حکومت را محکوم میکنند که فقط از عربها طرفداری میکند حال آنکه پانهای ترک و کرد و عرب نیز معتقدند که نظام به آنها بیتوجه است. به نظر من ایراد اصلی از طرز فکر غلط این گروههای نژادپرست است.

 

پانهای مذهبگرا:

این پانها هرچند دم از جدایی از کشور نمیزنند ولی از آنجا که فقط برای مذهب خود احترام قائلند برای سایر اقشار و قشر غیرمذهبی ایجاد ناراحتی میکنند. محدود کردن آنها به مسلمین کاری نابخردانه است و از این گونه افراطیان در بین پیروان تمام مذاهب پیدا میشود. گروهی از این افراد که در اقلیت مذهبی قرار دارند در فضای اینترنت چهرۀ واقعی خود را بهتر نشان میدهند و تمام مکاتب دیگر و به خصوص سلام را زیر باران توهین و تهمت میگیرند.

 

موضع این ها:

1-آذری یا ترک:در همین میتوانم نام کاربرانی که بر این موضع استوار بودند تا جلوی طرح مساله ترک ... را بگیرند که البته در همان تاپیک ها با از دست دادن کنترل عده ای زبان توهین برخی با کلماتی مثل مغول ... و ترک ... گشوده شد و خدا شکر همین الان اگر مسایل فروم رسوایی عجیبی برای اینها بار آورد.

2-جالب است خودشان هم میدانند قومی به نام آریایی وجود ندارد و با توجه به این همه ...به ایران و تغییرات گسترده زبان پارسی به فارسی و اختلاط آن با nزبان که مشخصا تجلی اش در گفتار و نوشتار مشخص است باز اصرار بر آذری آریایی بیداد میکند.آخر کسی که خودش آریایی نیست چرا باید اصرار بر آذری آریایی داشته باشد؟آیا درد و شرمساری از نژادپرستی علت آن نیست؟

  600
  0
  5
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    ناگفته هایی از حقایق تاریخ ایران
    ناگفته هایی از حقایق تاریخ ایران
    سوءاستفاده از حس میهن دوستی جوانان
    ایرانی کیست ؟
    مقاله ای پیرامون هویت ملی ایران اسلامی و چرایی شکست ...
    فتنه مزدک !!!!
    حكومت صفويان
    ایران و مسئله ای به نام پان - 2
    ایران و مسئله ای به نام پان - 1
    آیین مزدک به روایت دینکرد

بیشترین بازدید این مجموعه

      ایران و مسئله ای به نام پان - 1
      ایران و مسئله ای به نام پان - 2
      ایرانی کیست ؟
      آیین مزدک به روایت دینکرد
      حكومت صفويان
      سوءاستفاده از حس میهن دوستی جوانان
      مقاله ای پیرامون هویت ملی ایران اسلامی و چرایی شکست ...
      ناگفته هایی از حقایق تاریخ ایران

آخرین مطالب

    ناگفته هایی از حقایق تاریخ ایران
    ناگفته هایی از حقایق تاریخ ایران
    سوءاستفاده از حس میهن دوستی جوانان
    ایرانی کیست ؟
    مقاله ای پیرامون هویت ملی ایران اسلامی و چرایی شکست ...
    فتنه مزدک !!!!
    حكومت صفويان
    ایران و مسئله ای به نام پان - 2
    ایران و مسئله ای به نام پان - 1
    آیین مزدک به روایت دینکرد

بیشترین بازدید این مجموعه

      ایران و مسئله ای به نام پان - 1
      ایران و مسئله ای به نام پان - 2
      ایرانی کیست ؟
      آیین مزدک به روایت دینکرد
      حكومت صفويان
      سوءاستفاده از حس میهن دوستی جوانان
      مقاله ای پیرامون هویت ملی ایران اسلامی و چرایی شکست ...
      ناگفته هایی از حقایق تاریخ ایران

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز