فارسی
سه شنبه 24 مهر 1397 - الثلاثاء 6 صفر 1440

برخی احکام عجیب تر از عجیب بهائی

ميرزا حسينعلي نوري که خود را پيغمبر جديد و مدعي دين مدرن و جديد براي بشر قرن بيست و يکم و قرون آتي مي داند چه دستاوردهائي را به بشريت تشنه عدالت و آسايش به ارمغان آورده است و چگونه به تساوي حقوق زن و مرد و صلح و عدالت جهاني عمل مي شود :

 

1_ طاهر کردن نجاسات در صورتي که آب موجود نبود با گفتن 5 مرتبه " الله اطهر" به طرف شيء نجس، پاک و طاهر مي گردد.( صفحه 5 کتاب اقدس)
2_ تحريم نماز جماعت ( در صفحه 5): کتب عليکم صلوه فردي قد رفع حکم الجماعه
3_ تقسيم عجيب ارث و تفاوت ميان زن و مرد در سهميه ارث ( در صفحات 7و 8 ) :


بهاالله وارث را به هفت طبقه و کل ارث را به 42 سهم به شرح زير تقسيم کرده است:
1- اولاد پسر و دختر 18 سهم
2- شوهر يا زن 5/6 سهم
3- پدر 5/5 سهم
4- مادر 5/4 سهم
5- برادران 5/3 سهم
6- خواهران 5/2 سهم
7- آموزگار 5/1 سهم!!؟(تساوي ميان زن و مرد را مشاهده کنيد!!؟؟)


4_ خانه مسکوني و لباسهاي مخصوص متوفي فقط به فرزندان پسر مي رسد و دختران در آنها حقي ندارند.
5_ اگر کسي فوت کرد و فرزندي نداشت تمام ماترک او نصيب بيت العدل ( در حيفاي اسرائيل ) مي شود!!؟
6_ زنان شايسته بجا آوردن حج بهائي نيستند: قد حکم الله لمن استطاع منکم حج البيت دون النساء(صفحه 10)
خوانندگان محترم مطلع باشند که حج در نزد بهائيان، زيارت خانه ميرزا علي محمد باب!!؟ در شهر شيراز و باغ رضوان در بغداد ( محل اقامت و ادعاي نبوت ميرزا حسينعلي) و قبله آنان، قبر ميرزا حسينعلي در عکاي اسرائيل است. يعني بهائيان داراي دو کعبه هستند!!؟؟ و براي اولين بار قبر يک انسان، قبله بشريت مدرن شده است.


7_بشريت تا هزار سال بعد از نوشتن کتاب اقدس محکوم به پذيرش اين احکام بوده و هر کس در طي اين هزار سال مدعي دين جديدي گردد دروغگوست( صفحه 11)
8_ حکم جالب مجازات دزد و سارق ( اگر زن باشد حکمي در مورد وي گفته نشده)
( قد کتب علي السارق النفي و الحبس و في الثالث فاجعلوا في جبينه علامه يعرف بها( صفحه14)
اگر مردي دزدي کرد اول او را تبعيد کنيد براي بار دوم او را به زندان اندازيد و براي مرتبه سوم علامتي در پيشاني اش بگذاريد. اگر براي بار چهارم دزدي کرد حکمش چيست؟ مدت زندان چقدر است؟ علامت روي پيشاني داراي چه مشخصاتي است و آيا نمي توان اين علامت را پاک کرد و اگر دزدي توبه کرد و تصميم گرفت ديگر دزدي نکند آيا با اين علامت روي پيشاني جائي در ميان جامعه مدعي وحدت عالم انساني دارد.


9_ بيت العدل محل جمع آوري پول زنا و روابط نامشروع ميان زن و مرد به طور نامحدود است.
" قد حکم الله لکل زان و زانيه ديه مسلمه الي بيت العدل و هي تسعه مثاقيل من ذهب و ان عادا مره الاخري عودوا بضعف الجزاء"(صفحه15)
اگر مرد و زني مرتکب زنا شدند مقدار 9 مثقال طلا به بيت العدل مي دهند و بخشيده مي شوند و اگر هوس کردند براي بار دوم روابط نامشروع برقرار کنند مقدار دوبرابر ( 18 مثقال) طلا به بيت العدل هديه مي کنند و با همين فرمول به روابط نامشروع خود ادامه مي دهند و صندوق بيت العدل را با مثقالهاي طلا پر مي کنند و حدي براين عمل حرام متصور نيست.( يعني ناموس بهائي 9 مثقال طلا ارزش دارد؟؟)


10_ دستور سوزاندن و آتش زدن انسانها به جرم ايجاد حريق:
من احرق بيتا متعمدا فاحرقوه و من قتل نفسا فاقتلوه ( صفحه 18)
کسي که عمدا خانه اي را آتش زد پس او را با آتش بسوزانيد و اگر کسي مرتکب قتل شد او را بي درنگ بکشيد.
11_ اجازه ازدواج يک مرد با دو زن و استفاده از کنيز و به استخدام در آوردن دختران دوشيزه براي خدمت رساني به مردان!!؟؟
قد کتب الله عليکم النکاح اياکم ان تجاوزوا عن الاثنتين و الذي اقتنع بواحده من الاماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ بکرا لاباس عليه
آيا اينست مفهوم تساوي زن و مرد در بهائيت؟ آيا به نظر بهاالله، زن همچنان کنيز و مستخدم مرد بايد باشد؟ آيا اينست مفهوم وحدت عالم انساني؟؟


12_ اجسام و اشياء نجس در نزد بهائيان طاهر و پاک هستند:
وکذلک رفع حکم دون الطهاره عن کل الاشياء( صفحه 21)
13_نا مشخص بودن ازدواج با محارم و عدم وجود حکم شرعي محارم در بهائيت
قد حرمت عليکم ازواج آبائکم( صفحه 30)
جناب ميرزا حسينعلي فقط ازدواج با زن پدر را حرام اعلام کرده و در مورد ازدواج با ساير محارم حکمي ذکر نکرده است. آيا عدم ذکر، دليل بر جواز ازدواج با محارم نيست و اصولا محارم در بهائيت چه کساني هستند.
14_عدم وجود حکم لواط با غلامان و پسر بچه ها:
انا نستحيي ان نذکر حکم الغلمان ( صفحه 30)
اين پيامبر جديد مي گويد من خجالت مي کشم که حکم لواط را بيان کنم. بهر حال اگر يک بهائي مرتکب عمل زشت و نا پسند لواط و همجنس بازي گرديد حکم مجازات وي در بهائيت چيست؟ جامعه نوين بشري که طالب عدالت و صلح است تکليفش چيست؟ و با مفاسد اخلاقي ناشي از همجنس بازي چه بايد بکند؟


15_ دفن اموات در تابوت بلور و سنگهاي قيمتي و چوبهاي گران قيمت:
قد حکم الله دفن الاموات في البلور و الاحجار الممتنعه او الاخشاب الصلبه اللطيفه (صفحه 44)
تکليف فقراي عالم انساني و خانواده هاي ضعيف که قادر به تهيه اين تابوتهاي گرانقيمت نيستند چيست؟ آيا اين نوع دفن اموات با اصول اوليه پزشکي و بهداشتي که موجب گسترش ميکروبهاي ناشي از تعفن اجساد مي گردد مغايرت ندارد؟
16_حکم غير عملي در مورد ناراحت و محزون کردن ديگران :
من يحزن احدا ان ينفق تسعه عشر مثقالا من الذهب (صفحه 39 )
اگر فردي را محزون و ناراحت کرديد بايستي 19 مثقال طلا انفاق کنيد !!!
از همه حقوقدانان و دانشمندان علم قضاوت دعوت مي شود نحوه اجراي اين حکم را تبيين نموده و به بشريت عصر اتم و فضا و فنآوري اطلاعات هديه کنند.
جالب اينجاست که حکم زنا و هتک ناموس يک دختر 9 مثقال طلا و حکم شکستن دل ديگران 19 مثقال طلا مي باشد!!؟ حکم نقص عضو در بهائيت چيست؟

 

نتيجه عبرت آموز:

خوانندگان محترم با نمونه هائي از احکام تشريعي بهائيت در کتب بيان فارسي و عربي ( نوشته ميرزا علي محمد باب) و کتاب تشريعي بهائيت يعني کتاب "اقدس" ( نوشته ميرزا حسينعلي بهاالله)آشنا شديد.
آيا اين احکام مطابق با نياز بشر امروزي است و آيا بهائيان از اينکه خود را حامي دين جديد که مدعي وحدت عالم انساني است مي دانند، شرمسار نمي باشند؟؟
بنابراين طرح شعارهائي امثال شعار" وحدت عالم انساني" مغلطه اي براي " فريب دادن بهائيان" و "افراد نا آگاه" بوده و جرِيانات تاريخي و کتب احکام و دستورات بهائي همگي مغايرت بهائيت با امثال اين شعارها را بصورت واضحي نشان مي دهند.

 

آخرین مطالب

      اثبات وجود تاریخی حضرت رقیه (س)
      امام سجاد (ع) در نگاه اهل سنت
      امام سجّاد(ع) از دیدگاه اهل سنّت
      زیارت قبر پیامبر (ص)  
      شیخین قاتل امام حسین
      لعن در زيارت عاشورا
      اگر در تربت کربلا شفاست پس چرا به پزشک رجوع می‌کنید؟  
      بررسی مذهب شهدای کربلا
      اسناد زیارت عاشورا؛یادگار امام باقر(ع)
      عرفان یهودی و شیطان گرایی

بیشترین بازدید این مجموعه

      دیدگاه وهابیت در باره عزاداری
      زرتشت
      يحيي نوري، صبح ازل
      سید کاظم رشتی جانشین شیخ احمد احسایی و استادعلی محمد ...
      نقد دین زرتشت
      معاد و قیامت و بهشت و دوزخ در بهائیت  
      بررسی مذهب شهدای کربلا
      اگر در تربت کربلا شفاست پس چرا به پزشک رجوع می‌کنید؟  
      لعن در زيارت عاشورا
      شیخین قاتل امام حسین

نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

یک آیه و این همه معجزه !!

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

مشاهدات ملکوتی سيّدالشهدا(ع) در عصر تاسوعا

شهادت حضرت رقیه (س)

راز شش گوشه بودن ضریح امام حسین(ع)

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

داستانى شگفت از مبارزه با نفس‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

در خرابه ی شام چه گذشت؟ چگونگی شهادت سه سالۀ ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

ارزش خرج كردن در راه اباعبدالله الحسین (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

لالايى جبرئيل براى امام حسين (ع)

وجود نازنین حضرت رقیه (س)

رفیق صمیمی امام حسین (ع)

کمپین بزرگ منم اربعین کربلام

تلاطم نظام هستی در شهادت امام حسین علیه السلام

حكايت مريضى امام حسين عليه السلام و عرب بيابان ...

شكست لشگر شيطان در برابر امام حسين ...

امام حسين(ع) از ديدگاه اهل سنت

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.